Online info- en alumnimoment van de masteropleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

11.05.2020

Dit gaat door op maandag 11 mei, vanaf 17u30 via MS Teams.

Voor alle geïnteresseerde studenten en afgestudeerden met een voorstelling van het programma en reflecties van alumni ( infobrochure)

Meer uitleg kan via masrp@ugent.be; graag inschrijven voor vrijdag 8 mei via InfomomentMaSRP.