Home

De Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP) van de Universiteit Gent is een multidisciplinaire en internationaal georiënteerde onderwijs-onderzoeksgroep binnen de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

AMRP is gericht op adaptieve ruimtelijke planning en co-evolutie, in relatie tot nieuwe ruimtelijke opgaven, zoals burgerinitiatieven, coöperatieve vormen van stadsontwikkeling, duurzame mobiliteit, woonstijlen, erfgoed, economische concurrentiekracht, klimaatverandering, gezondheid, open ruimte, energietranslatie, en de governance van complexe ruimtelijke transformatieprojecten. Onderzoekt gebeurt vanuit de actor-relationele benadering, waarbij zowel burgers, bedrijven als overheden worden gezien als proactieve stakeholders in ruimtelijke transformaties. AMRP richt zich de bijzondere evolutionaire eigenschappen en 'horizontale' condities van metropolitane deltagebieden, zoals die van de Rijn, Maas en Schelde. Nationale, Europese en internationale, alsmede inter- en binnen-facultaire samenwerking vindt op de hiermee verbonden domeinen plaats.

Vanuit deze achtergrond levert AMRP praktische bijdragen aan beleidsrelevant onderzoek rond ruimtelijke vraagstukken in Vlaanderen, waaronder IDM (Instituut Duurzame Mobiliteit) 2.0 en Stichting MORO (o.a. de jaarlijkse MORO prijs voor baanbrekende onderzoeken en praktijken rond duurzame mobiliteit). Daarnaast participeert AMRP in de Europese onderzoeksprojecten FRAMES (INTERREG), FloodLabel (JPI) en OpenHeritage (2020). AMRP organiseert en participeert in internationale congressen en onderzoeks-uitwisseling, is nationaal/Vlaams contactpunt voor ESPON en URBACT en actief lid van het Europese netwerk AESOP.

GDPR-AVG privacy document.

Nieuws

Verslag van de consortium meeting OpenHeritage Barcelona

Op 28 en 29 november 2018 kwamen alle betrokken partijen bij het OpenHeritage project (H2020) (16 in totaal) bijeen in Barcelona om de voortgang van het project te bespreken. OpenHeritage startte in juni 2018, en ondertussen zijn alle…

Lees meer Algemeen nieuws

Percepties op erfgoed

Verschillende percepties op erfgoed en de ideologie van inclusiviteit is een goede zaak, vindt Karim van Knippenberg, meer info op deze link.

Lees meer Algemeen nieuws

Seminar vervoerregio 12 november 2018

Tijdens dit seminar werden de MoRO-prijzen uitgereikt: Henk Meeldijk won de MoRO-prijs 2018 voor de persoon die gedurende zijn leven de interactie bevorderde tussen Mobiliteit & Ruimtelijke Ontwikkeling in onze maatschappij. Peter…

Lees meer Algemeen nieuws