Home

De Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP) van de Universiteit van Gent is een multidisciplinaire en internationaal georiënteerde onderwijs-onderzoeksgroep binnen de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, op het gebied van adaptieve ruimtelijke planning, in relatie tot duurzame mobiliteit, woonstijlen, economische concurrentiekracht, klimaatverandering, gezondheid, energietranslatie, en de governance van grote projecten. Het werkveld van de onderzoeksgroep is gefocust op de bijzondere evolutionaire eigenschappen en 'horizontale' condities van metropolitane deltagebieden, zoals die van de Rijn, Maas en Schelde. Nationale, internationale, alsmede inter- en binnen-facultaire samenwerking vindt met name op de hiermee verbonden domeinen plaats.

Vanuit deze achtergrond ontwikkelt AMRP ook belangrijke praktische bijdragen aan beleidsrelevant onderzoek, waaronder het Steunpunt Ruimte, IDM 2.0, de denktank klimaatadaptie Vlaanderen (DKA).

Daarnaast draagt AMRP actief bij aan internationale congressen en onderzoeks-uitwisseling.

Nieuws

Definitief programma gekend Planning & Complexity Meeting in Gent

We kunnen jullie het definitieve programma aankondigen van de AESOP Planning & Complexity conferentie in Gent (12-14 april) met als thema “Crossing over with Complexity: Co-evolution in Planning”. Het is een heel…

Lees meer Algemeen nieuws

Keynote lecture of prof.(em.) dr.ir. Han Meyer on Urbanizing Deltas: the role of design

De afdeling mobiliteit en ruimtelijke planning is trots om de publieke keynote lezing van prof.(em.) dr.ir. Han Meyer met als titel 'Urbanizing Deltas: the role of design'aan te kondigen die doorgaat in de New Zebra (room Nick Ervinck),…

Lees meer Algemeen nieuws

Waarom Oosterweel op drijfzand gebouwd is

Wat vind Dirk Lauwers in "De Tijd" van de hoeraberichten over het Oosterweel compromis? Het nieuwe voorstel is gebaseerd op de veronderstelling dat slechts de helft van de verplaatsingen met de wagen zal gebeuren. Hoe realistisch is…

Lees meer pers