Home

De Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP) van de Universiteit Gent is een multidisciplinaire en internationaal georiënteerde onderwijs-onderzoeksgroep binnen de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, op het gebied van adaptieve ruimtelijke planning, in relatie tot duurzame mobiliteit, woonstijlen, economische concurrentiekracht, klimaatverandering, gezondheid, energietranslatie, en de governance van grote projecten. Het werkveld van de onderzoeksgroep is gefocust op de bijzondere evolutionaire eigenschappen en 'horizontale' condities van metropolitane deltagebieden, zoals die van de Rijn, Maas en Schelde. Nationale, internationale, alsmede inter- en binnen-facultaire samenwerking vindt met name op de hiermee verbonden domeinen plaats.

Vanuit deze achtergrond ontwikkelt AMRP ook belangrijke praktische bijdragen aan beleidsrelevant onderzoek, waaronder het Steunpunt Ruimte, IDM 2.0, de denktank klimaatadaptie Vlaanderen (DKA).

Daarnaast draagt AMRP actief bij aan internationale congressen en onderzoeks-uitwisseling.

Nieuws

Vacature wetenschappelijk medewerker

De afdeling zoekt een wetenschappelijk medewerker met als onderwerp: watermanagement. U kan de vacature bekijken op: https://www.ugent.be/en/work/vacancies/scientific/academic-researcher-watermanagement-spatial-6axgj.

Lees meer Algemeen nieuws

Weerstand tegen zone 30 in stadscentra explodeert

Zes op de tien Belgen zijn gekant tegen een snelheidslimiet van 30 km per uur in Belgische stadscentra. Een verviervoudiging tegenover 2016. Dirk Lauwers tracht een antwoord te geven in "De Standaard".

Lees meer pers

Geen rijbewijs? Veel minder jobkansen!

Wie in Vlaanderen niet over een rijbewijs beschikt, heeft 72 procent minder kans om een job te vinden dan wie dat wel heeft. Dat blijkt uit een doctoraatsonderzoek van Koos Fransen (De Standaard).

Lees meer pers