Home

De Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP) van de Universiteit Gent is een multidisciplinaire en internationaal georiënteerde onderwijs-onderzoeksgroep binnen de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, op het gebied van adaptieve ruimtelijke planning, in relatie tot duurzame mobiliteit, woonstijlen, economische concurrentiekracht, klimaatverandering, gezondheid, energietranslatie, en de governance van grote projecten. Het werkveld van de onderzoeksgroep is gefocust op de bijzondere evolutionaire eigenschappen en 'horizontale' condities van metropolitane deltagebieden, zoals die van de Rijn, Maas en Schelde. Nationale, internationale, alsmede inter- en binnen-facultaire samenwerking vindt met name op de hiermee verbonden domeinen plaats.

Vanuit deze achtergrond ontwikkelt AMRP ook belangrijke praktische bijdragen aan beleidsrelevant onderzoek, waaronder het Steunpunt Ruimte, IDM 2.0, de denktank klimaatadaptie Vlaanderen (DKA).

Daarnaast draagt AMRP actief bij aan internationale congressen en onderzoeks-uitwisseling.

Nieuws

Alumni contactgegevens

Beste alumni van de Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, We houden graag jullie gegevens up-to-date zodat we jullie kunnen informeren over vacatures, events, enzovoort. Willen jullie daarom onderstaand formulier in vullen: https://goo.gl/forms/RpSYXffTJHZeawMJ3…

Lees meer Algemeen nieuws

Info- en alumnimoment van het Masterprogramma in de Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Dit gaat door op donderdag 17 mei, vanaf 17u, in Labo S (Jozef Plateaustraat 22, Gent) voor alle geïnteresseerde studenten en afgestudeerden met reflecties van alumni, voorstelling van het nieuwe programma en drinks. Meer uitleg en…

Lees meer Algemeen nieuws

Eerder een hip speeltje dan duurzame mobiliteit

Auto's die je opent met de smartphone, betaalt per minuut en achterlaat waar je wil, zijn niet de grote mobiliteitsoplossing, zegt Dirk Lauwers in "De Standaard" naar aanleiding van de problemen die het autodeelsysteem Poppy ondervind.

Lees meer pers