Home

De Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP) van de Universiteit Gent is een multidisciplinaire en internationaal georiënteerde onderwijs-onderzoeksgroep binnen de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

AMRP is gericht op adaptieve ruimtelijke planning en co-evolutie, in relatie tot nieuwe ruimtelijke opgaven, zoals burgerinitiatieven, coöperatieve vormen van stadsontwikkeling, duurzame mobiliteit, woonstijlen, erfgoed, economische concurrentiekracht, klimaatverandering, gezondheid, open ruimte, energietranslatie, en de governance van complexe ruimtelijke transformatieprojecten. Onderzoekt gebeurt vanuit de actor-relationele benadering, waarbij zowel burgers, bedrijven als overheden worden gezien als proactieve stakeholders in ruimtelijke transformaties. AMRP richt zich de bijzondere evolutionaire eigenschappen en 'horizontale' condities van metropolitane deltagebieden, zoals die van de Rijn, Maas en Schelde. Nationale, Europese en internationale, alsmede inter- en binnen-facultaire samenwerking vindt op de hiermee verbonden domeinen plaats.

Vanuit deze achtergrond levert AMRP praktische bijdragen aan beleidsrelevant onderzoek rond ruimtelijke vraagstukken in Vlaanderen, waaronder IDM (Instituut Duurzame Mobiliteit) 2.0 en Stichting MORO (o.a. de jaarlijkse MORO prijs voor baanbrekende onderzoeken en praktijken rond duurzame mobiliteit). Daarnaast participeert AMRP in de Europese onderzoeksprojecten FRAMES (INTERREG), FloodLabel (JPI) en OpenHeritage (2020). AMRP organiseert en participeert in internationale congressen en onderzoeks-uitwisseling, is nationaal/Vlaams contactpunt voor ESPON en URBACT en actief lid van het Europese netwerk AESOP.

GDPR-AVG privacy document.

Nieuws

Sfeerbeelden boekpresentatie: opening up the planning landscape

Op 14 september hadden we de presentatie van ons nieuwste boek voor: "opening up the planning landscape. 15 years of Actor-Relational Approaches to Spatial Planning in Flanders, the Netherlands and Beyond"  in de FOYER NTGent.

Lees meer Algemeen nieuws

Adaptief erfgoedbeleid

De online blogwebsite Archined heeft een serie waarin promovendi van verschillende universiteiten over hun onderzoek en onderzoekmethoden vertellen. Karim van Knippenberg beschrijft in een bijdrage zijn onderzoek naar de betekenis van…

Lees meer pers

Landschapsinclusief omgevingsbeleid

Samen met Wim Bosschaart, promovendus aan de Radboud universiteit Nijmegen, schreef Karim van Knippenberg onlangs een opinieartikel over de manier waarop binnen ruimtelijk beleid en planning tegen het landschap aangekeken wordt. Volgens…

Lees meer Algemeen nieuws