Home

De Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP) van de Universiteit Gent is een multidisciplinaire en internationaal georiënteerde onderwijs-onderzoeksgroep binnen de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

AMRP is gericht op adaptieve ruimtelijke planning en co-evolutie, in relatie tot nieuwe ruimtelijke opgaven, zoals burgerinitiatieven, coöperatieve vormen van stadsontwikkeling, duurzame mobiliteit, woonstijlen, erfgoed, economische concurrentiekracht, klimaatverandering, gezondheid, open ruimte, energietranslatie, en de governance van complexe ruimtelijke transformatieprojecten. Onderzoekt gebeurt vanuit de actor-relationele benadering, waarbij zowel burgers, bedrijven als overheden worden gezien als proactieve stakeholders in ruimtelijke transformaties. AMRP richt zich de bijzondere evolutionaire eigenschappen en 'horizontale' condities van metropolitane deltagebieden, zoals die van de Rijn, Maas en Schelde. Nationale, Europese en internationale, alsmede inter- en binnen-facultaire samenwerking vindt op de hiermee verbonden domeinen plaats.

Vanuit deze achtergrond levert AMRP praktische bijdragen aan beleidsrelevant onderzoek rond ruimtelijke vraagstukken in Vlaanderen, waaronder IDM (Instituut Duurzame Mobiliteit) 2.0 en Stichting MORO (o.a. de jaarlijkse MORO prijs voor baanbrekende onderzoeken en praktijken rond duurzame mobiliteit). Daarnaast participeert AMRP in de Europese onderzoeksprojecten FRAMES (INTERREG), FloodLabel (JPI) en OpenHeritage (2020). AMRP organiseert en participeert in internationale congressen en onderzoeks-uitwisseling, is nationaal/Vlaams contactpunt voor ESPON en URBACT en actief lid van het Europese netwerk AESOP.

GDPR-AVG privacy document.

Nieuws

Gent pioniert met haar straten

Allard Kleinhuis (oud student Master Ruimtelijke Planning) en Rob van der Bijl deden een onderzoek naar de herinrichting van straten in Gent via Favas.net. Ze mochten hun mening geven in de rubriek "het vrije woord" bij Gent cement.

Lees meer Algemeen nieuws

SCAPE networking & midterm event

Greet Deruyter en Hanne Glas werken als GIS-experts mee aan het Europees Interreg-project SCAPE, waar men een automatische klimaattest ontwikkeld. Op 20 februari 2019 organiseerde men een midterm event in Middelburg en op volgend…

Lees meer Algemeen nieuws

Gemis aan daadkracht maakt wonen duur

Steeds meer mensen domiciliëren zich in Gent en in de randgemeenten. Dat blijkt uit de recentste bevolkingscijfers. Gent telt vandaag 261.475 inwoners, 11.194 meer dan 5 jaar geleden. Toch kan het beter, vindt Luuk Boelens, hoogleraar…

Lees meer pers