Home

De Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP) van de Universiteit Gent is een multidisciplinaire en internationaal georiënteerde onderwijs-onderzoeksgroep binnen de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, op het gebied van adaptieve ruimtelijke planning, in relatie tot duurzame mobiliteit, woonstijlen, economische concurrentiekracht, klimaatverandering, gezondheid, energietranslatie, en de governance van grote projecten. Het werkveld van de onderzoeksgroep is gefocust op de bijzondere evolutionaire eigenschappen en 'horizontale' condities van metropolitane deltagebieden, zoals die van de Rijn, Maas en Schelde. Nationale, internationale, alsmede inter- en binnen-facultaire samenwerking vindt met name op de hiermee verbonden domeinen plaats.

Vanuit deze achtergrond ontwikkelt AMRP ook belangrijke praktische bijdragen aan beleidsrelevant onderzoek, waaronder het Steunpunt Ruimte, IDM 2.0, de denktank klimaatadaptie Vlaanderen (DKA).

Daarnaast draagt AMRP actief bij aan internationale congressen en onderzoeks-uitwisseling.

GDPR-AVG privacy document.

Nieuws

De havenstad plannen

Karel Van den Berghe verdedigde met succes zijn doctoraad op 28 September in de Aula met het werk "De havenstad plannen: Een bijdrage tot en toepassing van de relationele aanpak, gebaseerd op vijf casestudies in Amsterdam (Nederland)…

Lees meer Algemeen nieuws

Podcast: stedelijk verkeersnetwerk

“Onderliggend stedelijk verkeersnetwerk in o.a. Den Bosch, Haarlem en Amsterdam loopt echt vast” , aan het woord in deze interessante podcast op "BNS nieuwsradio" Rob van der Bijl stedenbouwkundige en gastprofessor Mobiliteit en…

Lees meer pers

Info-workshop Master stedenbouw en ruimtelijke planning

Op deze info-workshop; die doorgaat op 10 september  in Labo S; willen we aan de studenten tonen wat de master inhoud en welke thema's er praktisch behandeld worden. Deze workshop heeft als thema: "stad en universiteit - stedelijke…

Lees meer Algemeen nieuws