Home

De Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP) van de Universiteit van Gent is een multidisciplinaire en internationaal georiënteerde onderwijs-onderzoeksgroep binnen de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, op het gebied van adaptieve ruimtelijke planning, in relatie tot duurzame mobiliteit, woonstijlen, economische concurrentiekracht, klimaatverandering, gezondheid, energietranslatie, en de governance van grote projecten. Het werkveld van de onderzoeksgroep is gefocust op de bijzondere evolutionaire eigenschappen en 'horizontale' condities van metropolitane deltagebieden, zoals die van de Rijn, Maas en Schelde. Nationale, internationale, alsmede inter- en binnen-facultaire samenwerking vindt met name op de hiermee verbonden domeinen plaats.

Vanuit deze achtergrond ontwikkelt AMRP ook belangrijke praktische bijdragen aan beleidsrelevant onderzoek, waaronder het Steunpunt Ruimte, IDM 2.0, de denktank klimaatadaptie Vlaanderen (DKA).

Daarnaast draagt AMRP actief bij aan internationale congressen en onderzoeks-uitwisseling.

Nieuws

Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Op deze link vind u info over onze Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning.

Lees meer Algemeen nieuws

Update site Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

De webpagina van de Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning is geüpdate: http://www.architectuur.ugent.be/onderwijs/master-in-de-stedenbouw-en-de-ruimtelijke-planning/

Lees meer Algemeen nieuws

Plandagprijs gewonnen door Beitske Boonstra

Beitske Boonstra heeft de Plandagprijs 2017 gewonnen met de paper: “De Improviserende Planner – Inspiratie voor nieuwe competenties binnen gedeelde stadsontwikkeling” ( pdf).

Lees meer prijzen