Home

De Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP) van de Universiteit Gent is een multidisciplinaire en internationaal georiënteerde onderwijs-onderzoeksgroep binnen de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

AMRP is gericht op adaptieve ruimtelijke planning en co-evolutie, in relatie tot nieuwe ruimtelijke opgaven, zoals burgerinitiatieven, coöperatieve vormen van stadsontwikkeling, duurzame mobiliteit, woonstijlen, erfgoed, economische concurrentiekracht, klimaatverandering, gezondheid, open ruimte, energietranslatie, en de governance van complexe ruimtelijke transformatieprojecten. Onderzoekt gebeurt vanuit de actor-relationele benadering, waarbij zowel burgers, bedrijven als overheden worden gezien als proactieve stakeholders in ruimtelijke transformaties. AMRP richt zich de bijzondere evolutionaire eigenschappen en 'horizontale' condities van metropolitane deltagebieden, zoals die van de Rijn, Maas en Schelde. Nationale, Europese en internationale, alsmede inter- en binnen-facultaire samenwerking vindt op de hiermee verbonden domeinen plaats.

Vanuit deze achtergrond levert AMRP praktische bijdragen aan beleidsrelevant onderzoek rond ruimtelijke vraagstukken in Vlaanderen, waaronder IDM (Instituut Duurzame Mobiliteit) 2.0 en Stichting MORO (o.a. de jaarlijkse MORO prijs voor baanbrekende onderzoeken en praktijken rond duurzame mobiliteit). Daarnaast participeert AMRP in de Europese onderzoeksprojecten FRAMES (INTERREG), FloodLabel (JPI) en OpenHeritage (2020). AMRP organiseert en participeert in internationale congressen en onderzoeks-uitwisseling, is nationaal/Vlaams contactpunt voor ESPON en URBACT en actief lid van het Europese netwerk AESOP.

GDPR-AVG privacy document.

Nieuws

Vlaanderen wil het betwisten van vergunningen moeilijker maken

De beslissing om het moeilijker te maken om vergunningen te betwisten is geen wijze beslissing zegt Luuk Boelens, hoogleraar ruimtelijke ordening. Burgers hebben ook kennis van de lokale situatie en dat versterkt een beslissing. Zonder…

Lees meer pers

Oproep MoRo publicatieprijs 2021

Na een Coronagedwongen radiostilte van één jaar heeft het bestuur van de Stichting Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening (MoRO) van de Universiteit Gent besloten om dit jaar een dubbele MoRO-prijs uit te reiken. Daartoe nodigen we…

Lees meer Algemeen nieuws

FIG Artikel van de maand

De publicatie "Macrotidal Beach Monitoring (Belgium) using Hypertemporal Terrestrial Lidar" van Greet Deruyter, Lars De Sloover, Jeffrey Verbeurgt, Alain De Wulf enSander Vos is gekozen als artikel van de maand  door de International…

Lees meer Algemeen nieuws