Home

De Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP) van de Universiteit van Gent is een multidisciplinaire en internationaal georiënteerde onderwijs-onderzoeksgroep binnen de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, op het gebied van adaptieve ruimtelijke planning, in relatie tot duurzame mobiliteit, woonstijlen, economische concurrentiekracht, klimaatverandering, gezondheid, energietranslatie, en de governance van grote projecten. Het werkveld van de onderzoeksgroep is gefocust op de bijzondere evolutionaire eigenschappen en 'horizontale' condities van metropolitane deltagebieden, zoals die van de Rijn, Maas en Schelde. Nationale, internationale, alsmede inter- en binnen-facultaire samenwerking vindt met name op de hiermee verbonden domeinen plaats.

Vanuit deze achtergrond ontwikkelt AMRP ook belangrijke praktische bijdragen aan beleidsrelevant onderzoek, waaronder het Steunpunt Ruimte, IDM 2.0, de denktank klimaatadaptie Vlaanderen (DKA).

Daarnaast draagt AMRP actief bij aan internationale congressen en onderzoeks-uitwisseling.

Nieuws

Assistent gezocht voor de afdeling

Wordt u de nieuwe assistent van de Afdeling mobiliteit en ruimtelijke planning. Meer info op deze link!

Lees meer Algemeen nieuws

Plandagprijs gewonnen door Beitske Boonstra

Beitske Boonstra heeft de Plandagprijs 2017 gewonnen met de paper: “De Improviserende Planner – Inspiratie voor nieuwe competenties binnen gedeelde stadsontwikkeling” ( pdf).

Lees meer prijzen

Oproep Georges Allaert prijzen 2017

In 2017 reikt de Stichting MoRO voor de vierde maal de ’Georges Allaert prijzen’ uit, nl.:  Georges Allaert Publicatieprijs 2017 Georges Allaert Persoonlijkheidsprijs 2017 Meer info in deze pdf.

Lees meer Algemeen nieuws