Home

De Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP) van de Universiteit van Gent is een multidisciplinaire en internationaal georiënteerde onderwijs-onderzoeksgroep binnen de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, op het gebied van adaptieve ruimtelijke planning, in relatie tot duurzame mobiliteit, woonstijlen, economische concurrentiekracht, klimaatverandering, gezondheid, energietranslatie, en de governance van grote projecten. Het werkveld van de onderzoeksgroep is gefocust op de bijzondere evolutionaire eigenschappen en 'horizontale' condities van metropolitane deltagebieden, zoals die van de Rijn, Maas en Schelde. Nationale, internationale, alsmede inter- en binnen-facultaire samenwerking vindt met name op de hiermee verbonden domeinen plaats.

Vanuit deze achtergrond ontwikkelt AMRP ook belangrijke praktische bijdragen aan beleidsrelevant onderzoek, waaronder het Steunpunt Ruimte, IDM 2.0, de denktank klimaatadaptie Vlaanderen (DKA).

Daarnaast draagt AMRP actief bij aan internationale congressen en onderzoeks-uitwisseling.

Nieuws

In een snellere wereld staat iedereen stil

Luuk Boelens maakte deel uit van een expertenpanel die zijn mening mocht geven over de mobiliteitsproblemen in Humo.

Lees meer pers

Ook Brussel boycot vuile dieselwagens

Het effect van zo'n zone durft tegen te vallen zegt Luuk Boelens in "De Morgen" over de lage emissiezone die Brussel wil invoeren (pdf).

Lees meer pers

Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Op deze link vind u info over onze Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning.

Lees meer Algemeen nieuws