Home

De Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP) van de Universiteit Gent is een multidisciplinaire en internationaal georiënteerde onderwijs-onderzoeksgroep binnen de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

AMRP is gericht op adaptieve ruimtelijke planning en co-evolutie, in relatie tot nieuwe ruimtelijke opgaven, zoals burgerinitiatieven, coöperatieve vormen van stadsontwikkeling, duurzame mobiliteit, woonstijlen, erfgoed, economische concurrentiekracht, klimaatverandering, gezondheid, open ruimte, energietranslatie, en de governance van complexe ruimtelijke transformatieprojecten. Onderzoekt gebeurt vanuit de actor-relationele benadering, waarbij zowel burgers, bedrijven als overheden worden gezien als proactieve stakeholders in ruimtelijke transformaties. AMRP richt zich de bijzondere evolutionaire eigenschappen en 'horizontale' condities van metropolitane deltagebieden, zoals die van de Rijn, Maas en Schelde. Nationale, Europese en internationale, alsmede inter- en binnen-facultaire samenwerking vindt op de hiermee verbonden domeinen plaats.

Vanuit deze achtergrond levert AMRP praktische bijdragen aan beleidsrelevant onderzoek rond ruimtelijke vraagstukken in Vlaanderen, waaronder IDM (Instituut Duurzame Mobiliteit) 2.0 en Stichting MORO (o.a. de jaarlijkse MORO prijs voor baanbrekende onderzoeken en praktijken rond duurzame mobiliteit). Daarnaast participeert AMRP in de Europese onderzoeksprojecten FRAMES (INTERREG), FloodLabel (JPI) en OpenHeritage (2020). AMRP organiseert en participeert in internationale congressen en onderzoeks-uitwisseling, is nationaal/Vlaams contactpunt voor ESPON en URBACT en actief lid van het Europese netwerk AESOP.

GDPR-AVG privacy document.

Er zijn geen toekomstige events

Nieuws

Sfeerbeelden PhD verdeding Peter Davids

Peter Davids heeft zijn PhD succesvol verdedigd op maandag 23 augustus. Hier kan je enkele sfeerbeelden vinden.

Lees meer Algemeen nieuws

Grote wateroverlast zal nog vaker voorkomen: een gevolg van de klimaatverandering

Hanne Glas mocht op Radio 1 uitleggen waarom extreme wateroverlast vaker zal voorkomen en hoe we ons er beter tegen kunnen wapenen. Dit is het interview.

Lees meer pers

Erfgoed en Conflict

Het nieuwe AGORA nummer ‘Erfgoed en Conflict’ is uit! Conflict is inherent aan erfgoed. Er zijn immers veel waarden verbonden aan erfgoed en die kunnen voor iedereen anders zijn. Zo ontstaan er debatten over het al dan niet behouden,…

Lees meer Algemeen nieuws