Home

De Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP) van de Universiteit Gent is een multidisciplinaire en internationaal georiënteerde onderwijs-onderzoeksgroep binnen de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, op het gebied van adaptieve ruimtelijke planning, in relatie tot duurzame mobiliteit, woonstijlen, economische concurrentiekracht, klimaatverandering, gezondheid, energietranslatie, en de governance van grote projecten. Het werkveld van de onderzoeksgroep is gefocust op de bijzondere evolutionaire eigenschappen en 'horizontale' condities van metropolitane deltagebieden, zoals die van de Rijn, Maas en Schelde. Nationale, internationale, alsmede inter- en binnen-facultaire samenwerking vindt met name op de hiermee verbonden domeinen plaats.

Vanuit deze achtergrond ontwikkelt AMRP ook belangrijke praktische bijdragen aan beleidsrelevant onderzoek, waaronder het Steunpunt Ruimte, IDM 2.0, de denktank klimaatadaptie Vlaanderen (DKA).

Daarnaast draagt AMRP actief bij aan internationale congressen en onderzoeks-uitwisseling.

GDPR-AVG privacy document.

Nieuws

Fietsers verliezen hun voorrang op hoofdwegen

In een studiogesprek op ATV zegt Dirk Lauwers dat "Voetgangers nog wel voorrang gaan hebben, fietsers niet, het is een zootje". Fietsers verliezen hun voorrang op hoofdwegen door de nieuwe wegmarkeringen. Het Agentschap Wegen…

Lees meer pers

Boek: Light Rail Transit Systems

Rob van der Bijl, Niels van Oort en Bert Bukman hebben een boek geschreven over light rails. Ze hebben 61 projecten bekeken en hieruit lessen getrokken. Meer info op deze link.

Lees meer Algemeen nieuws

De kunst van het besturen in de complexe mobiliteitstransitie

Na haar succesvolle publieke verdediging in de Aula is Suzanne Van Brussel nu Doctor in de stedenbouw en de ruimtelijke planning. Ze bereikte deze graad met het werk "De kunst van het besturen in de complexe mobiliteitstransitie: De…

Lees meer Algemeen nieuws