Home

De Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP) van de Universiteit Gent is een multidisciplinaire en internationaal georiënteerde onderwijs-onderzoeksgroep binnen de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

AMRP is gericht op adaptieve ruimtelijke planning en co-evolutie, in relatie tot nieuwe ruimtelijke opgaven, zoals burgerinitiatieven, coöperatieve vormen van stadsontwikkeling, duurzame mobiliteit, woonstijlen, erfgoed, economische concurrentiekracht, klimaatverandering, gezondheid, open ruimte, energietranslatie, en de governance van complexe ruimtelijke transformatieprojecten. Onderzoekt gebeurt vanuit de actor-relationele benadering, waarbij zowel burgers, bedrijven als overheden worden gezien als proactieve stakeholders in ruimtelijke transformaties. AMRP richt zich de bijzondere evolutionaire eigenschappen en 'horizontale' condities van metropolitane deltagebieden, zoals die van de Rijn, Maas en Schelde. Nationale, Europese en internationale, alsmede inter- en binnen-facultaire samenwerking vindt op de hiermee verbonden domeinen plaats.

Vanuit deze achtergrond levert AMRP praktische bijdragen aan beleidsrelevant onderzoek rond ruimtelijke vraagstukken in Vlaanderen, waaronder IDM (Instituut Duurzame Mobiliteit) 2.0 en Stichting MORO (o.a. de jaarlijkse MORO prijs voor baanbrekende onderzoeken en praktijken rond duurzame mobiliteit). Daarnaast participeert AMRP in de Europese onderzoeksprojecten FRAMES (INTERREG), FloodLabel (JPI) en OpenHeritage (2020). AMRP organiseert en participeert in internationale congressen en onderzoeks-uitwisseling, is nationaal/Vlaams contactpunt voor ESPON en URBACT en actief lid van het Europese netwerk AESOP.

GDPR-AVG privacy document.

Nieuws

MoRO 2019 award winnaars

Op maandag 18 november werden de winnaars bekendgemaakt van 2019 MoRO awards: MoRO-persoonlijkheidsprijs 2019 voor de persoon die gedurende zijn/haar leven de interactie bevorderde tussen Mobiliteit & Ruimtelijke Ontwikkeling in onze…

Lees meer prijzen

Presentaties en sfeerbeelden MoRO seminar 2019

Hier kan u de presentaties vinden van de sprekers op het MoRO seminar van 18 november 2019. Frank van Thillo: Stand van Zaken Rekeningrijden in Vlaanderen Arie Bleijenberg: over de rol van de auto in de toekomstige mobiliteit Jonas…

Lees meer Algemeen nieuws

Vacature als Doctor-assistent

De afdeling zoekt een nieuwe doctor assistent. Meer info op deze link.

Lees meer Algemeen nieuws