Home

De Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP) van de Universiteit Gent is een multidisciplinaire en internationaal georiënteerde onderwijs-onderzoeksgroep binnen de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, op het gebied van adaptieve ruimtelijke planning, in relatie tot duurzame mobiliteit, woonstijlen, economische concurrentiekracht, klimaatverandering, gezondheid, energietranslatie, en de governance van grote projecten. Het werkveld van de onderzoeksgroep is gefocust op de bijzondere evolutionaire eigenschappen en 'horizontale' condities van metropolitane deltagebieden, zoals die van de Rijn, Maas en Schelde. Nationale, internationale, alsmede inter- en binnen-facultaire samenwerking vindt met name op de hiermee verbonden domeinen plaats.

Vanuit deze achtergrond ontwikkelt AMRP ook belangrijke praktische bijdragen aan beleidsrelevant onderzoek, waaronder het Steunpunt Ruimte, IDM 2.0, de denktank klimaatadaptie Vlaanderen (DKA).

Daarnaast draagt AMRP actief bij aan internationale congressen en onderzoeks-uitwisseling.

GDPR-AVG privacy document.

Nieuws

Voetgangers en fietsers komen niet meer eerst

Bij nieuwe investeringen in de openbare weg, moeten voetgangers en fietsers niet meer noodzakelijk prioriteit krijgen. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). De minister van Mobiliteit heeft een ontwerptekst klaar…

Lees meer pers

In de stad is geen plaats voor de fiets én de auto

In het Antwerpse verkeer kwamen vorig jaar meer fietsers en voetgangers om het leven. De verkeersruimte in de stad is te beperkt voor zoveel auto’s en fietsers, beaamt Lauwers in "De Standaard". Zeker in Antwerpen, ‘waar het autogebruik…

Lees meer pers

Volgende halte: waterstof?

Rijden er straks waterstoftreinen in de Gentse haven? Als het van Open Vld afhangt wel daar er geen deftig openbaar vervoer in de havenregio is. Verschillende bedrijven tonen al interesse om mee op de kar te springen. Georges Allaert…

Lees meer pers