Home

De Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP) van de Universiteit Gent is een multidisciplinaire en internationaal georiënteerde onderwijs-onderzoeksgroep binnen de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

AMRP is gericht op adaptieve ruimtelijke planning en co-evolutie, in relatie tot nieuwe ruimtelijke opgaven, zoals burgerinitiatieven, coöperatieve vormen van stadsontwikkeling, duurzame mobiliteit, woonstijlen, erfgoed, economische concurrentiekracht, klimaatverandering, gezondheid, open ruimte, energietranslatie, en de governance van complexe ruimtelijke transformatieprojecten. Onderzoekt gebeurt vanuit de actor-relationele benadering, waarbij zowel burgers, bedrijven als overheden worden gezien als proactieve stakeholders in ruimtelijke transformaties. AMRP richt zich de bijzondere evolutionaire eigenschappen en 'horizontale' condities van metropolitane deltagebieden, zoals die van de Rijn, Maas en Schelde. Nationale, Europese en internationale, alsmede inter- en binnen-facultaire samenwerking vindt op de hiermee verbonden domeinen plaats.

Vanuit deze achtergrond levert AMRP praktische bijdragen aan beleidsrelevant onderzoek rond ruimtelijke vraagstukken in Vlaanderen, waaronder IDM (Instituut Duurzame Mobiliteit) 2.0 en Stichting MORO (o.a. de jaarlijkse MORO prijs voor baanbrekende onderzoeken en praktijken rond duurzame mobiliteit). Daarnaast participeert AMRP in de Europese onderzoeksprojecten FRAMES (INTERREG), FloodLabel (JPI) en OpenHeritage (2020). AMRP organiseert en participeert in internationale congressen en onderzoeks-uitwisseling, is nationaal/Vlaams contactpunt voor ESPON en URBACT en actief lid van het Europese netwerk AESOP.

GDPR-AVG privacy document.

Nieuws

17 campussen vervangen door 3 supercampussen

Masterstudenten stedenbouw van de UGent hebben het gebouwenbeleid van hun universiteit onder de loep genomen en willen het roer drastisch omgooien. Vier campussen moeten weg, vinden ze, en drie 'supercampussen' moeten de verschillende…

Lees meer pers

Geef de Notre-Dame een update

Onder de titel 'Geef de Notre-Dame een update' verscheen in Trouw een opiniestuk over meerstemming en inclusief “nieuw” erfgoed van Karim van Knippenberg en Wim Bosschaart, promovendus aan de Radboud Universiteit. In het artikel…

Lees meer pers

Vervoersarmoede in de grote stad ontrafeld

Rob van der Bijl mocht op het multimediale platform voor verkeerskundigen "Verkeerskunde" uitleg geven over de resultaten van een verkennend ‘etnografisch‘ onderzoek van vervoersarmoede. Lees hier het artikel, met een link naar…

Lees meer pers