Denktank Klimaatadaptatie Vlaanderen (DKA)

DKA werd begin 2015 opgericht in het kader van het Vlaams Adaptatieplan (VAP) van het departement Leefmilieu, Natuur & Energie van de Vlaamse Overheid in samenwerking Ruimte Vlaanderen en gecoördineerd door de Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning van de UGent.

Meer informatie vindt u op www.dka.ugent.be.