Archief

Het archief van AMRP omvat de doctoraat- en masterthessisen die uitgevoerd zijn binnen AMRP.

Vanaf 2010 zijn de thesissen gedigitaliseerd en opvraagbaar via: http://lib.ugent.be/.

De niet gedigitaliseerde thesissen zijn opvraagbaar via amrp@ugent.be.

Databank tijdschriften: Hierin vindt u een aantal ingevoerde artikels van de tijdschriften die zich in onze bibliotheek bevinden.

De bibliotheek van de AMRP bevat referentiewerken (opzoekbaar via: http://lib.ugent.be/) op het vlak van ruimtelijke planning, ruimtelijke economie en mobiliteit. De boeken en tijdschriften kunnen niet uitgeleend worden maar wel ter plaatse geraadpleegd worden. Kopies kunnen tegen betaling gemaakt worden. De bibliotheek is enkel toegankelijk op afspraak, en dit is mogelijk via het secretariaat (09 331 32 51), of ter plaatse bij de aanwezige onderzoekers. De bibliotheek bevindt zich op de Vrijdagsmarkt 10/301 te 9000 Gent.