Kalender

Komende eventsAfgelopen events

PlanDag 2017: Gedeelde ruimte

Ruimte is tegelijk misschien wel het gedeelde consumptiegoed bij uitstek. Delen is blijkbaar zo lucratief dat er een hele deeleconomie is ontstaan. De…

Eindcongres Denktank Klimaatadaptatie Vlaanderen

Op deze dag worden de eindresultaten voorgesteld van het project Denktank klimaatadaptatie Vlaanderen in het gebouw BEL van Thurn & taxi's. Later zal op…

De AESOP Planning & Complexity Workgroup komt samen in Gent, 12-14 April 2017

Universiteit Gent, Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning organiseert van 12-14 april 2017 de 15e bijeenkomst van de AESOP Planning & Complexity…

International Seminar on Global Metropolitan Delta’s

Na een eerste succesvolle Azie-Euro seminarie over stedelijke ontwikkeling en water management aan de South East University of Nanjing (2015), zal de…

Publieke verdediging doctoraat Thomas Verbeek

De publieke verdediging van Thomas Verbeek zijn doctoraat vind plaats in de zaal "Rector Vermeylen" (Het Pand). Titel PhD: "Levende steden: het herverbinden…

Publieke verdediging doctoraat Barbara Tempels

De publieke verdediging van Barbara Tempels haar doctoraat vind plaats in de zaal "Rector Blancquart" (Het Pand). Titel PhD: "Flood Resilience:…

Salet seminar: Institutions in Action

Luuk Boelens neemt hieraan deel met de lezing"Institutional innovation in an actor-relational perspective" (programma).  Plaats: Universiteitsbibliotheek, Doelenzaal,…

Colloquium Scientists for Cycling (S4C) 2016

"Cycling Delivers to the UN Global Goals" en dit gaat door in Aveiro, Portugal. Dirk Lauwers geeft er een Lezing.  Er zijn 2 hoofdthema's: Cycling…

Inspiratiedag Netwerk Duurzame Mobiliteit

De mobiliteit van morgen is gedeeld en we geven ze samen vorm? Dit gaat door op 10 november in de Gentse Vooruit!  Luuk Boelens, Dirk Lauwers en…

UGent reikt voor de 3de keer Georges Allaertprijzen uit

De Stichting MoRO van de UGent reikt op woensdag 9 november voor de derde keer de Georges Allaertprijzen uit. De uitreiking vindt plaats in Kunstencentrum…

56th ACSP Annual Conference 2016

Deze conferetie georganiseerd door de Association of Collegiate Schools of Planning gaat door in Portland en Thomas Verbeek neemt hieraan deel. Meer informatie. …

ERF 2016: 1st edition of the European Road Infrastructure Congress

Dirk Lauwers zit in het scientific committee op dit congres dat doorgaat in Leeds.  Meer info: ERF 2016

Piket-lezing

De Stichting mr Frederik Hendrik Piket organiseerd voor de 1e keer een lezing op donderdag 6 oktober 2016, om 16:15hrs in de Focker…

Association Internationales des Villes Portes (AIVP) congres 2016

Van dinsdag 4 oktober tot en met vrijdag 7 oktober 2016 vindt in Rotterdam het 15de internationale AIVP (Association Internationales des Villes Portes)…

Placemaking Experts Conference

Beitske Boonstra zal met de lezing "Spatial Planning in a Time of Active Citizenship" deelnemen aan dit congres georganiseerd door de Urban Clinic (Hebrew…

Infomoment Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Op donderdag 8 september gaat ons jaarlijkse infomoment door over de Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning in het Plateaugebouw. Meer informatie in…

ICSA 2016: 3rd International Conference on Structures and Architecture

Greet Deruyter neemt deel aan dit congres over het onderzoek en de nieuwste ontwikkelingen over architectuur en ontwerp.  Meer info: www.icsa2016.com…

World Planning School Congress 2016

Het IV WPSC gaat door in Rio de Janeiro. Karel Van den Berghe, Joren Sansen en Barbara Tempels nemen hieraan deel.  Meer informatie.

FRIAR - 5th International Conference on Flood Risk Management and Response

Hanne Glas neemt deel aan dit congres in Venetië.  Meer informatie.

ENHR 2016 GOvernance, Territory and Housing

Isabel Loris neemt hieraan deel aan het congres dat doorgaat in Belfast.  Meer info: http://www.enhr2016.com/

Publieke verdediging doctoraat Els Terryn

Els Terryn heeft haar publieke verdediging in de zaal Rector Vermeylen (Het Pand) met als titel: De situationele benadering; een onderzoek naar de…

Global Gateway and Corridor Regions Interdisciplinary Seminar

Luuk Boelens is gastspreker op dit seminarie dat kijkt naar de ontwikkelingen van globale industriële zones/regio's. Hoe kunnen publieke en private actoren…

Studiedag Gent in cijfers

De stad Gent kijkt terug op een aantal productieve analyse-jaren tijdens de 4de editie van de studiedag Gent in Cijfers. Thomas Verbeek werkt hieraan…

CETRA 2016: 4th International Conference on Road and Rail Infrastructure

Dirk Lauwers en Hwa-Chyi Wang nemen deel aan dit congres over mobiliteit in Kroatië.  Meer info op: CETRA

Plandag 2016: Verruimen

Het thema van de Plandag 2016 is verruimen. Ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken zijn een onderdeel en uiting van ruimere maatschappelijke opgaven zoals…

seminar Denktank Klimaatadaptatie

De Denktank Klimaatadaptatie nodigt u graag uit voor zijn seminar op 19 mei 2016 in "De Warande" in Turnhout. Op dit seminar zal het werk van de Denktank…

AAG Annual Meeting: SAN FRANCISCO 2016

De Association of American Geographers organiseert deze conferentie in San Francisco om het laatste onderzoek en toepassingen in geografie, duurzaamheid…

Public Debate Spatial Governance

Op 21 maart organiseert AMRP een debat met nationale en internationale sprekers over het thema "Spatial Governance, Bridging Theory and Practice". Het debat…

AESOP Young Academics Conference 2016

AMRP staat in voor de organisatie van dit congres in Gent (info).

AESOP Heads of Schools Meeting

Dit is een jaarlijks event om het planning onderwijs te bevorderen. Luuk Boelens neemt hieraan deel.  Plaats: School of Spatial Planning and Development…

Food for Thought Brown Bag Lunch with Prof. Colin McFarlane (Debat)

Luuk Boelens is speciale gast tijdens dit debat met Peter Ache als moderator. Dit gaat door in "Brasserie Spinozabuilding Montessorilaan 3, 6525HR Nijmegen"…

Publieke verdediging doctoraat Jonas Timmerman

Jonas Timmerman heeft zijn publieke verdediging in de zaal Rector Blacquaert (Het Pand) met als titel: Development of a techno-economic energy model for…

Eindcongres Steunpunt Ruimte

De onderzoeksresultaten  van het steunpunt worden op dit congres voorgesteld.  Dit is het programma.

idm studiedag 2015

Net zoals verleden jaar wordt er een studiedag georganiseerd over de toekomst van de mobiliteit. Het programma kan u hier bekijken.

Uitreiking Georges Allaert prijzen

De prijzen worden uitgereikt door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts op maandag 30 november 2015, New Zebra te Gent. Stichting…

Internationaal Congres Urban Water Hertitage

Luuk Boelens is keynote spreker op dit congres in de Nanjing Southeast University, China.

klankbordevenement toekomstig ruimtelijk beleid

De Provincie organiseert een klankbordevenement op maandag 16 november 2015 in de Zebrastraat 32, 9000 Gent. De bedoeling is om het debat rond het toekomstig…

Promotie Beitske Boonstra: Planningsstrategieën in een tijd van actief burgerschap

Burgerinitiatieven en goedbedoelde pogingen van overheden om meer ruimte te bieden voor actieve burgers, sneuvelen helaas vaak. Gelukkig zijn er in toenemende…

Congres: "ISOCARP 2015 - cities save the world"

Netwerken en steden in de Noord-West Europese agglomeratie en hier worden complexe stedelijke ontwerpen voorgesteld. Het 51e congres kreeg een nieuwe layout.

Studiedag: (Mega) trends en ruimtelijk onderzoek

Hoe kan gebiedsgerichte werking de ruimtelijke ontwikkeling stimuleren? Hoe kunnen initiatieven van burgers het ruimtelijk beleid vooruit helpen? Kan Vlaanderen…

ICSC 2015: International cycling safety conferentie

Deze conferentie die doorgaat in  Hannover, Duitsland  concentreert zich op hoe men de veiligheid van de fietsers in het verkeer kan verbeteren.

Uiterste indiendatum Georges Allaert prijs

Na een succesvolle eerste editie in 2014 reikt de stichting MORO ook in 2015 de ‘Georges Allaert prijzen’ uit. 11 september is de uiterste indiendatum. …

Infomoment Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning op 31/08 om 18.00u

Net afgestudeerd en een universitair masterdiploma op zak, of net klaar met de bachelor ingenieur-architect of geografie? Misschien is het Masterprogramma…

Slotevenement Windkracht 13 & HyBlade: Kleine en middelgrote windturbines - waar het om draait

Op donderdag 27 augustus 2015 organiseert Universiteit Gent, Power-Link de slotconferentie in nauwe samenwerking met Volta, de Vrije Universiteit Brussel…

AESOP congres: "Definite space – fuzzy responsibility"

Het jaarlijkse AESOP Congres waar verschillende medewerkers in participeren, Luuk Boelens, Ann Pisman, Thomas Verbeek en Enrica Papa. Tevens zullen er events…

Strategische jaarvergadering AMRP

Tijdens dit jaarlijks event wordt de werking van onze afdeling intern besproken.

Staatsbezoek aan de Volksrepubliek China

Op uitnodiging van Z.E. President Xi Jinping brengen Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin van 20 tot 28 juni 2015 een Staatsbezoek aan de Volksrepubliek…

Promotie Ward Rauws (Rijks Universiteit Groningen)

Luuk Boelens zit in de jury tijdens de promotie van Ward Rauws aan de Rijks Universiteit Groningen met als titel: "Why planning needs complexity. Towards…

Onderzoekersoverleg Steunpunt Ruimte

Luuk Boelens, Barbara Tempels en Els Terrijn nemen hieraan deel.

Van steunpuntresultaten naar beleidsrelevant onderzoek

Deze transversale workshop biedt de mogelijkheid om samen met beleidsvoorbereiders en wetenschappers te bediscussiëren wat dit betekent voor de toekomstige…

Changing towards liveable cities. A new sustainable transportation system for inundating the streets with bicycles

Namens Iknow Ugent nodigen we u uit voor een spraakmakende lezing van de heer Pedro Kanof over de opbouw van een systeem waarmee het parkeren van fietsen…

Onderzoeksoverleg tussen AMRP (UGent), PUMA (UvA - Amsterdam), IDM (UGent) and Cosmpolis (VUB - Brussels)

Dirk Lauwers, Thomas Verbeek, Enrica Papa, Suzanne Van Brussel, Nicolas Dewulf en Kobe Boussauw nemen hieraan deel.

Uitnodiging Experten Colloquium Ringland: Ringland Het Plan

Een jaar geleden presenteerde Ringland haar eerste overkappingsstudie in deSingel. Op dinsdag 12 mei presenteren externe experten hun nieuw onderzoek, met…

Round table: Urban Living Labs for Vibrant Cities

Dit event word georganiseerd tijdens de Real Corp conferentie. Luuk Boelens, Dirk Lauwers en Enrica Papa nemen hieraan deel. Dit is het programma. Plaats:…

Conferentie: "REALCORP 2015"

Plan together - right now - overall, from Vision to Reality for Vibrant Cities and Regions.  Internationale conferentie over stedenbouw en regionale…

Seminarie:Healthy Urban Planning

Het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg organiseertvoor de 6e keer hun seminarie voor Gezondheid en  milieu. Thomas Verbeek…

ROREP LECTURE & Mitgliederversammlung 2015

Luuk boelens geeft hier een lezing: "Planning of undefined becoming - First encounters of planners beyond the plan". Plaats: Hochschule Rapperswil HSR,…

U vaart er wel bij: waternetwerken, innovatief, vlot en slim

Op dit symposium van Waterwegen en Zeekanaal NV op donderdag 26 maart 2015 kan u zien hoe de sprekers debatteren over de nood aan logistieke innovatie en…

Publieke verdediging promotie Thomas Dubois

Met zijn onderzoek "Logistics and spatial planning: Case studies on optimizing the supply chain and reorganizing the urban freight distribution" wilt Thomas…

AESOP: Heads of Schools meeting

Dit is een jaarlijks forum voor onderwijs in planning. Op 13 maart zal Luuk Boelens hier een presentatie geven (website).

AESOP: Corep-meeting

De Raad van Afgevaardigden gaat deze keer door in Madrid (Spanje). Luuk Boelens zal aanwezig zijn (website).

Congres: "Publieke Ruimte 2015 - ruimte voor water"

De relatie tussen water en publieke ruimte wordt tijdens het congres op 3 maart 2015 in Mechelen vanuit diverse perspectieven belicht: stadsontwikkeling,…

Denktank duurzame bedrijventerreinen

BID/BIZ een nieuw concept ter verbetering van de kwaliteit van uw bedrijf en bedrijventerrein duurzaam parkmanagement. Het beheren van duurzame bedrijventerreinen…

Promotie Rainer Johann

Rainer Johann  verdedigd zijn promotie aan de Hafencity Universitat Hamburg. Promotor prof. Michael Koch, copromotor: Luk Boelens.

Prijsuitreiking Stichting Mobiliteit en Ruimtelijke Ontwikeling (MORO)

Aansluitend op de studiedag  van IDM zal de Georges Allaert-MORO-prijs worden uitgereikt door Vlaams minister Joke Schauvliege. Plaats: Gent, Zebrastraat.

Studiedag: "De toekomst van mobiliteit in Vlaanderen"

Deze studiedag vormt de bekrachtiging  van  de doorstart die het instituut sinds kort meemaakt. IDM speelde de voorbije jaren reeds een belangrijke…

15th FEA research symposium

Voor het derde jaar op rij helpt Thomas Verbeek mee aan de organisatie van het research symposium van onze faculteit. Dit is een prikkelend evenement dat…

Verkeersveiligheidsauditor

Nieuwe cursusreeks bij  het Instituut voor Permanente Vorming door Prof. dr. ir. Hans De Backer, Prof. ir. Dirk Lauwers en An Volckaert. Hier vindt…