CVS 2019

21.11.2019 - 22.11.2019

Ieder jaar organiseert de Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) eind november een tweedaags congres op het gebied van de verkeers- en vervoersplanologie: het CVS. Het CVS is bedoeld als ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Nieuwe inzichten en ideeën worden er gepresenteerd en bediscussieerd. Het CVS 2019 vindt plaats op 21 en 22 november in de Faculty Club in Leuven! Rob Van der Bijl neemt hieraan deel.

Meer info op: https://www.cvs-congres.nl/