De AESOP Planning & Complexity Workgroup komt samen in Gent, 12-14 April 2017

12.04.2017 - 14.04.2017

Universiteit Gent, Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning organiseert van 12-14 april 2017 de 15e bijeenkomst van de AESOP Planning & Complexity Workgroup. Het thema van de conferentie is “Crossing over with Complexity: Co-evolution in Planning”. Tijdens de conferentie zullen we in het bijzonder aandacht besteden aan de vaardigheden en capaciteiten van ruimtelijke planners om co-evolutionair te handelen ten opzichte van een voortdurende veranderende wereld, ten opzicht van andere beleidsdomeinen en kennisvelden, en op de mogelijkheden om interessante co-evoluties tussen wetenschap en praktijk tot stand te brengen. 

Dit is het definitieve programma

Voor vragen kunt u contact opnemen met complexity.meeting@ugent.be