Publieke verdediging doctoraat Peter Davids

23.08.2021

Peter Davids zal zijn doctoraat publiek verdedigen op maandag 23 augustus.

Zijn doctoraatsproefschrift heeft als titel ‘Het overstromingsrisico-label aanpassen: een situationele benadering van de betrokkenheid van huiseigenaren bij het overstromingsrisicobeheer’.