Adaptief erfgoedbeleid

De online blogwebsite Archined heeft een serie waarin promovendi van verschillende universiteiten over hun onderzoek en onderzoekmethoden vertellen. Karim van Knippenberg beschrijft in een bijdrage zijn onderzoek naar de betekenis van erfgoed in de hedendaagse samenleving. Een onderzoek dat onderdeel is van het Europees onderzoeksproject ‘Open Heritage’, dat zich richt op de herontwikkeling van erfgoed in samenspraak met lokale gemeenschappen.

Het hele artikel is hier terug te lezen.