Denktank Klimaatadaptatie Vlaanderen (DKA) nieuwsbrief december 2016

De Denktank Klimaatadaptatie Vlaanderen (DKA) heeft een nieuwe nieuwsbrief gemaakt (website dka).