Erfgoed en Conflict

Het nieuwe AGORA nummer ‘Erfgoed en Conflict’ is uit! Conflict is inherent aan erfgoed. Er zijn immers veel waarden verbonden aan erfgoed en die kunnen voor iedereen anders zijn. Zo ontstaan er debatten over het al dan niet behouden, hergebruiken of aanpassen van bepaalde gebouwen, objecten en monumenten. De vraag is dan ook hoe om te gaan met deze debatten in een wereld die dialoog steeds vaker mijdt? In hun redactioneel gaat de themaredactie hier verder op in.

Meer info hier: http://www.agora-magazine.nl/