Gedaan met lobbyen voor planwijzigingen

In landen als Japan, de Verenigde Staten, Nederland en Duitsland wordt het principe van de planbatenheffing al toegepast, zegt Luuk Boelens in "De Standaard" om achterkamertjespolitiek te vermijden.