Grote wateroverlast zal nog vaker voorkomen: een gevolg van de klimaatverandering

Hanne Glas mocht op Radio 1 uitleggen waarom extreme wateroverlast vaker zal voorkomen en hoe we ons er beter tegen kunnen wapenen. Dit is het interview.