Landschapsinclusief omgevingsbeleid

Samen met Wim Bosschaart, promovendus aan de Radboud universiteit Nijmegen, schreef Karim van Knippenberg onlangs een opinieartikel over de manier waarop binnen ruimtelijk beleid en planning tegen het landschap aangekeken wordt. Volgens hen moeten we het landschap veel meer beschermen tegen economische druk.

Aan de hand van een discussie over het Zuid-Limburgse Heuvelland (Nederland) laten de twee promovendi zien wat er momenteel veel gebeurt als er bestuurlijke beslissingen moeten worden genomen over het gebruik en de inrichting van ons landschap. Economische afwegingen, denk aan landbouw, toerisme, maar ook de aanleg van distributiecentra, krijgen daarin vaak de voorkeur boven bescherming van natuur of cultuur. Ondanks dat er op kleine schaal wel alternatieve plannen worden ontwikkeld, blijft de intrinsieke waarde van het landschap vaak een ondergeschoven kindje. Dat moet volgens Wim en Karim veranderen: "Ons landschap kan niet langer gezien worden als gebruiksvoorwerp. De waarde van het landschap verdient het als gelijke factor meegenomen te worden in afwegingen in de inrichting van de leefomgeving."

Het hele artikel is hier terug te lezen.