Meer fietsers, minder kans op ongevallen

Fietspaden waarop je in twee richtingen mag rijden zijn gevaarlijk, en een hoger aantal fietsers verlaagt net de kans op ongevallen met auto’s. Het zijn twee opvallende conclusies uit onderzoek van de Universiteit Gent, waarbij het verkeer in de stad Antwerpen onder de loep genomen werd (professor Dirk Lauwers, Hwa-Chyi Wang). Verschillende dagbladen besteden hier aandacht aan: