Mobiscore legt vinger op de wonde

Ann Pisman, gastprofessor stedenbouw aan de Universiteit Gent, zegt in Trends dat er veel misverstanden bestaan over het beleidsplan Ruimte. “Het is een veel genuanceerder verhaal”, zegt ze (pdf). Mensen mogen nog steeds op het platteland wonen ook al worden de steden geprefereerd.