Oproep MoRo publicatieprijs 2021

Na een Coronagedwongen radiostilte van één jaar heeft het bestuur van de Stichting Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening (MoRO) van de Universiteit Gent besloten om dit jaar een dubbele MoRO-prijs uit te reiken. Daartoe nodigen we kandidaten uit een (recent geschreven) artikel, bijdrage of opiniestuk in te dienen rond het thema:

Is Covid 19 een game changer voor actuele uitdagingen op het gebied van de interactie tussen ruimtelijke inrichting en mobiliteit?

Hierbij denkt het bestuur vooral aan bijdrages rond de volgende vier thema’s:

  • Is er sprake van een blijvende omvang van thuiswerken en televergaderen en wat zijn de effecten daarvan op de kantorenmarkt, mobiliteit en dagelijks leefomgeving? 
  • Is er sprake van een veranderende rol van het openbaar vervoer en een verschuiving richting andere modaliteiten (lv/auto), en daarmee de ruimtelijke inrichting?
  • Wat betekent de blijvende groei van e-commerce en welke uitdagingen stelt dit aan de retail in het klein-binnenstedelijk gebied, de baanwinkels en lokale distributie? 
  • Wat is het effect van Covid op de veerkracht van de verschillende operatoren in het HST-netwerk en het luchtverkeer, en welk effect heeft dit op het internationaal transport van de toekomst?

Wij verwachten uw bijdrage uiterlijk op vrijdag 4 juni 2021, 12:00 CET, bij de secretaris van de MoRO Stichting (robert.vanderbijl@ugent.be) waarna het bestuur kort na de zomer de laureaten bekend zal maken.

Rond deze vier thema’s zal de MoRo Stichting in reflectie op de inzendingen op 21 oktober 2021 in de namiddag een (inter)nationaal congres organiseren in Gent. Noteer deze datum alvast in uw agenda en/of meld u aan bij de bovengenoemde secretaris indien u graag op de hoogte gehouden wordt van dit congres.