Uitreiking Georges Allaertprijzen 2016

Woensdagavond 9 november ontving mobiliteitsexpert Kris Peeters de Georges Allaert persoonlijkheidsprijs 2016, die hem werd uitgereikt door minister Ben Weyts. Vorige winnaars van deze prijs die wordt toegekend door de Stichting MoRo waren Willy Miermans (prof. em. UHasselt) en Marcel Smets (prof.em. KULeuven en voormalig Vlaams Bouwmeester). 

De Stichting MORO ter bevordering van de interactie tussen Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening werd begin 2014 opgericht om de kennis en het onderzoek over de interactie tussen Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening te bevorderen. De UGent-expertise op dit gebied werd opgebouwd door professor emeritus Georges Allaert. Met de prijs die naar hem genoemd is, wordt ervoor gezorgd dat deze expertise behouden en verder uitgebouwd wordt.

De jury stond dit jaar onder leiding van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Jan Briers. Via deze link vindt u het (kritische!) dankwoord van de laureaat.

Naast de persoonlijkheidsprijs werd ook een boekwerk bekroond: Maak Plaats! De studie is een co-productie van Vereniging Deltametropool en provincie Noord-Holland, met medewerking van APPM. Auteurs zijn Miriam Ram, Shirin Jaffri, Paul Gerretsen (dankwoord), Daphne Rigter, Paul Chorus en Mariana Wiers-Faver Linhares. Dit boek is downloadbaar via deze link: http://www.deltametropool.nl/nl/maak_plaats