Onderwijs

De afdeling levert een prominente bijdrage aan de tweejarige Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning aan de Universiteit van Gent. In deze cursus worden de studenten onderricht als academisch onderzoekers en ontwerpers op het hogere schaalniveau van stad en ommeland tot aan de internationale verbanden van economie, infrastructuur en demografie.

Het eerste jaar (60 ECTS) wordt hoofdzakelijk in het Nederlands onderricht en staat in het teken van de professionele basisvaardigheden van de ruimtelijke planner en stedenbouwkundige om in de praktijk bereflecteerd en onderbouwd te werk te gaan. Afhankelijk van de vooropleiding wordt een aantal technische vaardigheden aangeleerd. Verder bestaat het uit een aantal plichtvakken op het gebied van planning, stedelijk management, landschap, mobiliteit en instrumentarium, enkele keuzevakken op deze terreinen, en een tweetal studio's op het gebied van ontwerpen onderzoek en ruimtelijke strategievorming.

Het tweede jaar (60 ECTS) is volledig in de Engelse taal en gefocust op de uiteindelijke vorming tot academische masters. In dit jaar is er dan ook sprake van een hechte interactie tussen het onderwijs en het (lopend) onderzoek van de docenten. Dit tweede jaar levert een uitstekend kader voor internationale uitwisseling. Indien geaccrediteerd en samenvallend met de (verplichte) cursusonderdelen,  kunnen studenten van de UGent in dit jaar elders punten voor vakken halen, terwijl omgekeerd internationale studenten in dit jaar vakken binnen de cursus kunnen volgen. Het programma bestaat uit een aantal plichtvakken voor gevorderden (moeilijk uitwisselbaar) en keuzevakken (makkelijker uitwisselbaar). In alle gevallen dienen de UGentse studenten hun masterthesis in het Gentse programma af te ronden.

Meer informatie over de opleiding Master in de Ruimtelijke Planning vindt u in de informatiebrochure van de opleiding of op de volgende link.

Interdisciplinaire uitwisseling

AMRP werkt samen met verschillende vooraanstaande hoogleraren uit de andere faculteiten van de Universiteit Gent, andere universiteiten en instellingen binnen en buiten Vlaanderen. Ook de professoren van…

Lees meer