Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Uitdagingen
Stedenbouw en Ruimtelijke Planning houdt zich bezig met de majeure ruimtelijke opgaven van de toekomst. Om onze planeet, Europa, België, Vlaanderen…. leefbaar te houden zijn fundamentele transities aan de orde, op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, smart mobility, collectief wonen voor jong en oud, nieuwe duurzame economie, korte keten landbouw etc. Dat vraagt om integrale ontwerp- en planning oplossingen in complexe overgangen van oud naar nieuw. Dat is niet alleen een opgave voor overheden, maar ook voor bedrijven en burgers in onderlinge samenhang. Tegelijkertijd vraagt het grensoverschrijdend denken en handelen; niet alleen territoriaal, over bestuursgrenzen, maar ook dwars door disciplines heen.

Waarom UGent
Op al deze terreinen doen de docenten van de Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning aan de UGent baanbrekend onderzoek, dat zij verbinden met grensverleggende ontwerpopgaven. Bijzonder aan Gent is dat zij vertrekken vanuit de actoren zelf en vanuit de ruimtelijke, economische en socioculturele gegevenheden, en niet zozeer vanuit een of ander (overheids)plan of wensbeeld. Dit krijgt onder andere uitdrukking in twee grote Studio’s, waar het studentenwerk direct in contact wordt gebracht met haalbare en efficiënte ingrepen in de praktijk, om bovengenoemde transities dichterbij te brengen. Daartoe worden de studenten onderricht in de meest recente state-of-the-art inzichten op het gebied van actorgerichte benaderingen en in de eigenschappen van de Vlaamse horizontale metropool.

Veelzijdigheid
Het programma van de Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning aan de UGent bestaat voor de helft uit Engelstalig en voor de helft uit Nederlandstalig onderwijs. Tegelijkertijd maken de jaarlijkse onderzoeksreizen, het pakket keuzevakken en de Erasmusuitwisselingen het mogelijk je gedurende jouw opleiding in diverse vakgebieden te bekwamen en ook buiten België te oriënteren in hoog- en minder ontwikkelde landen. De Studio’s maken het evenwel ook weer mogelijk je met beide benen op de grond te zetten. Zowel onderzoeks-, ontwerp- als managementvaardigheden van complexe projecten staan daarbij in de master hoog in het vaandel. De master biedt dan ook een uitstekende springplank voor de start van een carrière in uiteenlopende professionele en/of academische richtingen.