Academic Research staff

Alda Alagic 09/331.32.52

Doet haar doctoraat ism. Fontys Hogeschool Tilburg  (60%) met als promotor Luuk Boelens & Marc Glaudemans als co-promotor.

Koos Fransen 09/331.32.55

Koos behaalde zijn Master of Science in de geomatica en de landmeetkunde aan de HOGent-UGent. Daarna behaalde hij een Master of Science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning aan de VUB. Sinds 1 januari 2014 doet hij een phd.

Jiajia Gong 09/331.32.59

Ze is een uitwisselingsstudent aan de UGent sinds oktober 2016. Haar onderzoek richt zich op nieuwe strategieën voor het ruimtelijk beleid in enkele steden in de provincie Zhejiang (China). Ze startte haar doctoraat (Stedelijke en ruimtelijke planning) aan de Zhejiang Universiteit in 2013 waar ze haar bachelor in de ingeneurswetenschappen en ruimtelijke planning behaalde in 2013. 

Isabelle Loris 09/331.32.59

Geograaf (VUBrussel) en bijkomende opleidingen in ruimtelijke planning (UGent) en Stedenbouw (KULeuven).
Doctoraatsonderzoeker sinds 2015 op het thema ruimtelijke aspecten van het wonen. Het doctoraatsonderzoek gebeurt samen met de KULeuven.

Promotoren: Luuk Boelens (UGent), Pascal De Decker (KULeuven).
Co-promotor: Ann Pisman (UGent)

Hussain Aziz Saleh 09/331.32.51

Onderzoek: Rampenbehandeling en de verbindingen tussen milieu, regionale en ruimtelijke planning in Syrië. Master in toegepaste wetenschappen. 

Promotor: Philippe de Mayer, Georges Allaert, co-promotor: Luuk Boelens

Barbara Tempels 09/331.32.60

Ingenieur-architecte, afgestudeerd in de optie Stadsontwerp (UGent, 2010). In 2010-2012 deed ze onderzoek naar verstedelijking in de Vlaamse open ruimte voor het Steunpunt Ruimte en Wonen. Sinds 2012 werkt ze aan haar doctoraat over veerkrachtig overstromingsbeheer in het kader van het Steunpunt Ruimte. Ze heeft vooral ervaring met ruimtelijke analyse en ruimtelijke planning en beleid.

Promotor: Luuk Boelens, co-promotor: Kobe Boussauw.

Suzanne Van Brussel 09/331.32.59

Combineerde bacheloropleiding Geografie (2009-2012) met een master in de stedenbouw en Ruimtelijke Planning (2012-2014). In 2014 deed ze een eerste onderzoekservaring op binnen UGent voor het World Business Counsel for Sustainable Development (WBCSD) project 2.0. Sinds augustus 2014 is ze aan AMRP verbonden als doctoraatsonderzoeker rond het thema Governance en duurzame mobiliteit. 

Promotor: Luuk Boelens, co-promotor: Dirk Lauwers

Karel Van den Berghe 09/331.32.60

Master of Science in de Geografie, specialisatie Fysische Geografie (UGent, 2012). Master in de stedenbouw en ruimtelijke planning (UGent, 2013). Doctoraatsonderzoeker sinds begin 2014. Deed reeds werkervaring op in het onderzoek van het hitte-eiland effect in de stad Gent.

Promotor: Luuk Boelens, co-promotor: Wouter Jacobs (ITMMA-Antwerp).

Anneloes Van Noordt 09/331.32.60

Anneloes behaalde haar master in de landschaparchitectuur aan de Wageningen Universiteit in 2007.

In 2008 is begonnen op het departement Ruimte Vlaanderen als onderzoekster. Daarom is ze in 2016 een PhD gestart aan de UGent met als onderwerp: Local energy initiatives and the role of spatial policy.

Hwa-Chyi Wang 09/331.32.59

Zij behaalde een master architectuur en stedenbouw aan de National Cheng Kung Universiteit in Taiwan. Tevens was ze lesgever in het ingenieursdepartement (TCMT College 2008-2013) en assistente bij het departement Architectuur (NCKu, 2007), (NTU 2008-2012).  Daar was ze verantwoordelijk voor verschillende projecten.

Doctoraatsonderzoeker sinds 2013 aan de National Taiwan Universiteit en de UGent. Haar onderzoek focust op verkeersinfrastructuur en verkeersveiligheid in een stedelijke context met de fiets. Ze is hoofdauteur van 6 publicaties op congressen of in internationale tijdschriften.

Promotor: Dirk Lauwers en Hans De Backer.

Yan Wang 09/331.32.59

Bachelor in de stedenbouw HUST,2010), Master of Engineering in stedenbouw en ontwerp (SEU,2013).

Ze doet onderzoek naar de interactie tussen water en steden met de morpholosche transitie in het Grand Canal en de Yangtze River Delta (SEU). Haar Joint Ph.D focust op stedenbouw en water management in de Euro Delta in vergelijking met het Grand Canal and Yangtze River Delta (UGent).

Promotor: Prof. Luuk Boelens en Prof. Dong Wei
co-promotor: Prof. Renaat de Sutter.