Academic Research staff

Alda Alagic 09/331.32.60

Doet haar doctoraat ism. Fontys Hogeschool Tilburg  (60%) met als promotor Luuk Boelens & Marc Glaudemans als co-promotor.

Peter Davids 09/331.32.60

Hij behaalde in 2011 een master Ruimtelijke Planning aan Wageningen UR. Zijn afstudeerscriptie lichtte hij toe op de jaarlijkse conferentie van de “Council of Educators in Landscape Architecture” te Baltimore, Verenigde Staten.  Tussen 2011 en 2015 werkte hij aan Wageningen UR aan onderwijsprojecten over urban food production, maar ook geopolitiek & strategische communicatie.  Bovendien werkte hij als planoloog aan de ontwikkeling van het Honigcomplex in Nijmegen. Tussen 2014 en 2016 volgde een aanvullende Erasmusmundus master Marine Spatial Planning, aan de universiteit van Sevilla, de universiteit van de Azoren en IUAV van Venetië.

Met deze kennis en ervaring begon hij in voorjaar 2017 aan een promotieonderzoek “Floodlabel”. Dit onderzoek behandelt overstromingsbeheer en de ontwikkeling van een overstromingslabel om de veiligheid van huizen te meten om zo mensen te motiveren mee te werken aan overstromingsveiligheid in hun directe omgeving.

Promotor: Prof. Luuk Boelens
Begeleiding: Barbara Tempels
co-promotor: Prof. Renaat de Sutter

Jiajia Gong 09/331.32.60

Ze is een uitwisselingsstudent aan de UGent sinds oktober 2016. Haar onderzoek richt zich op nieuwe strategieën voor het ruimtelijk beleid in enkele steden in de provincie Zhejiang (China). Ze startte haar doctoraat (Stedelijke en ruimtelijke planning) aan de Zhejiang Universiteit in 2013 waar ze haar bachelor in de ingeneurswetenschappen en ruimtelijke planning behaalde in 2013. 

Isabelle Loris 09/331.32.60

Geograaf (VUBrussel) en bijkomende opleidingen in ruimtelijke planning (UGent) en Stedenbouw (KULeuven).
Doctoraatsonderzoeker sinds 2015 op het thema ruimtelijke aspecten van het wonen. Het doctoraatsonderzoek gebeurt samen met de KULeuven.

Promotoren: Luuk Boelens (UGent), Pascal De Decker (KULeuven).
Co-promotor: Ann Pisman (UGent)

Barbara Tempels 09/331.32.57

Doctor in de Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (UGent, 2016), Master in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur, optie Stadsontwerp (UGent, 2010). Tussen 2010 en 2016 werkte ze als onderzoeker bij AMRP voor het Steunpunt Ruimte rond verstedelijking in de open ruimte en veerkracht tegen overstromingen. In 2012 begon ze aan haar doctoraatsonderzoek over ruimtelijke ontwikkelingen in overstromingsgevoelige gebieden, dat ze in 2016 succesvol verdedigde. Sindsdien is ze werkzaam als postdoctoraal onderzoeker op verschillende projecten rond ruimtelijke planning en overstromingsbeheer. Haar onderzoeksinteresses zijn stedelijke governance, complexiteit, veerkracht, overstromingsbeheer en milieubeleid.

Suzanne Van Brussel 09/331.32.60

Combineerde bacheloropleiding Geografie (2009-2012) met een master in de stedenbouw en Ruimtelijke Planning (2012-2014). In 2014 deed ze een eerste onderzoekservaring op binnen UGent voor het World Business Counsel for Sustainable Development (WBCSD) project 2.0. Sinds augustus 2014 is ze aan AMRP verbonden als doctoraatsonderzoeker rond het thema Governance en duurzame mobiliteit. 

Promotor: Luuk Boelens, co-promotor: Dirk Lauwers

Karel Van den Berghe 09/331.32.60

Karel Van den Berghe (1989) heeft een BSc. Geografie (UGent – 2010) waarbij hij tijdens zijn derde bachelorjaar als Erasmus student verbleef aan de Universiteit Paul-Valéry Montpellier III (2010). Daarna combineerde hij de opleiding MSc. Geografie (UGent – 2012) met de opleiding MSc. Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (UGent – 2013; thesis bekroond met VRP afstudeerprijs). Deed tijdens zijn masteropleiding reeds ervaring op als junior researcher (2012 – 2013: UHI onderzoek UGent i.s.m. VITO opdrachtgever Stad Gent; 2013: opstart project World Business Counsel for Sustainable Development (WBCSD) project 2.0 i.s.m. Oran Consulting). Hij is sinds 2014 verbonden aan AMRP als doctoraatsonderzoeker ruimtelijke economie, onderwerp governance van regionale economische netwerken in havensteden, casestudies Gent en Amsterdam (keywords: port-city interface, regional economics, spatial innovation policy, evolutionary economic geography, complexity).
Karel is sinds 2014 voorzitter van de Gecoro Stad Diksmuide. In 2015 werd hij verkozen als lid van de Young Academics Coordination Team (YA CT), onderdeel van AESOP (Association of European Schools of Planning) en is sinds 2016 chairman van de YA CT. Daarnaast is hij sinds 2016 Editorial Board member van het international open-access journal PlaNext. Van september 2016 tot februari 2017 was Karel visiting researcher aan de Erasmus School of Economics Rotterdam (FWO travel Grant). Karel heeft papers gepresenteerd op volgende internationale congressen: ISOCARP (2015), AESOP (2015 & 2016), YA AESOP (2015), AAG (2016), Plandag (2015 & 2017), AIVP (2016), RSA (2017). Daarnaast is hij betrokken als expert bij de opstelling van het nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) Vlaamse Overheid, domein logistieke netwerken.

Promotor: Luuk Boelens, co-promotor: Wouter Jacobs (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Anneloes Van Noordt 09/331.32.60

Anneloes behaalde haar master in de landschaparchitectuur aan de Wageningen Universiteit in 2007.

In 2008 is begonnen op het departement Ruimte Vlaanderen als onderzoekster. Daarom is ze in 2016 een PhD gestart aan de UGent met als onderwerp: Local energy initiatives and the role of spatial policy.

Hwa-Chyi Wang 09/331.32.60

Zij behaalde een master architectuur en stedenbouw aan de National Cheng Kung Universiteit in Taiwan. Tevens was ze lesgever in het ingenieursdepartement (TCMT College 2008-2013) en assistente bij het departement Architectuur (NCKu, 2007), (NTU 2008-2012).  Daar was ze verantwoordelijk voor verschillende projecten.

Doctoraatsonderzoeker sinds 2013 aan de National Taiwan Universiteit en de UGent. Haar onderzoek focust op verkeersinfrastructuur en verkeersveiligheid in een stedelijke context met de fiets. Ze is hoofdauteur van 6 publicaties op congressen of in internationale tijdschriften.

Promotor: Dirk Lauwers en Hans De Backer.

Bachelor in de stedenbouw HUST,2010), Master of Engineering in stedenbouw en ontwerp (SEU,2013).

Ze doet onderzoek naar de interactie tussen water en steden met de morpholosche transitie in het Grand Canal en de Yangtze River Delta (SEU). Haar Joint Ph.D focust op stedenbouw en water management in de Euro Delta in vergelijking met het Grand Canal and Yangtze River Delta (UGent).

Promotor: Prof. Luuk Boelens en Prof. Dong Wei
co-promotor: Prof. Renaat de Sutter.