Academic Research staff

Alda Alagic 09/331.32.60

Doet haar doctoraat ism. Fontys Hogeschool Tilburg  (60%) met als promotor Luuk Boelens & Marc Glaudemans als co-promotor.

Muhammad Aamir Basheer 09/331.32.60

Bachelor in stedelijke en regionale ontwikkeling (Lahore, Pakistan 2014). Master in mobiliteitswetenschappen aan de UHasselt (2017). Zijn master thesis ging over getrapte verplaatsingen. Welke keuzes maken reizigers.
Phd: Civiele verplaatsingen en hoe deze bepaald worden door investeringen in mobiliteit. 

Promotor: Luuk Boelens
Co-promotor: Rob van der Bijl.

Peter Davids 09/331.32.60

Hij behaalde in 2011 een master Ruimtelijke Planning aan Wageningen UR. Zijn afstudeerscriptie lichtte hij toe op de jaarlijkse conferentie van de “Council of Educators in Landscape Architecture” te Baltimore, Verenigde Staten.  Tussen 2011 en 2015 werkte hij aan Wageningen UR aan onderwijsprojecten over urban food production, maar ook geopolitiek & strategische communicatie.  Bovendien werkte hij als planoloog aan de ontwikkeling van het Honigcomplex in Nijmegen. Tussen 2014 en 2016 volgde een aanvullende Erasmusmundus master Marine Spatial Planning, aan de universiteit van Sevilla, de universiteit van de Azoren en IUAV van Venetië.

Met deze kennis en ervaring begon hij in voorjaar 2017 aan een promotieonderzoek “Floodlabel”. Dit onderzoek behandelt overstromingsbeheer en de ontwikkeling van een overstromingslabel om de veiligheid van huizen te meten om zo mensen te motiveren mee te werken aan overstromingsveiligheid in hun directe omgeving.

Promotoren : Prof. Luuk Boelens & Barbara Tempels.


Jiajia Gong 09/331.32.60

Ze is een uitwisselingsstudent aan de UGent sinds oktober 2016. Haar onderzoek richt zich op nieuwe strategieën voor het ruimtelijk beleid in enkele steden in de provincie Zhejiang (China). Ze startte haar doctoraat (Stedelijke en ruimtelijke planning) aan de Zhejiang Universiteit in 2013 waar ze haar bachelor in de ingeneurswetenschappen en ruimtelijke planning behaalde in 2013. 

Isabelle Loris 09/331.32.60

Geograaf (VUBrussel) en bijkomende opleidingen in ruimtelijke planning (UGent) en Stedenbouw (KULeuven).
Doctoraatsonderzoeker sinds 2015 op het thema ruimtelijke aspecten van het wonen. Het doctoraatsonderzoek gebeurt samen met de KULeuven.

Promotoren: Luuk Boelens (UGent), Pascal De Decker (KULeuven).
Co-promotor: Ann Pisman (UGent)

Karim van Knippenberg 09/331.32.60

Karim van Knippenberg (1992) heeft een BSc. Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning (Wageningen Universiteit, 2015) waarbij hij tijdens zijn derde jaar bij onderzoeksbureau Alterra onderzoek deed naar burgerinitiatieven op het gebied van erfgoed. Daarna combineerde hij de opleiding MSc. Ruimtelijke Planning (Wageningen Universiteit, 2018) met de opleiding MA Heritage Studies (Vrije Universiteit Amsterdam, 2017).
Karim houdt zich bezig met vraagstukken rondom erfgoed en actief burgerschap en is dankzij de combinatie van studies in staat om ideeën over erfgoed te koppelen aan ruimtelijke vraagstukken. Tijdens zijn studie heeft hij onder andere ervaring opgedaan bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, en deelgenomen aan verschillende (internationale) projecten en workshops. Met deze kennis en ervaring begon hij zomer 2018 aan een promotieonderzoek “Open Heritage”, een door H2020 gefinancierd onderzoeksproject (2018-2022) dat zich richt op de herontwikkeling van leegstaand en onderbenut historisch erfgoed in samenspraak met lokale gemeenschappen en stakeholders.

Anneloes Van Noordt 09/331.32.60

Anneloes behaalde haar master in de landschaparchitectuur aan de Wageningen Universiteit in 2007.

In 2008 is begonnen op het departement Ruimte Vlaanderen als onderzoekster. Daarom is ze in 2016 een PhD gestart aan de UGent met als onderwerp: Local energy initiatives and the role of spatial policy.

Hwa-Chyi Wang 09/331.32.60

Zij behaalde een master architectuur en stedenbouw aan de National Cheng Kung Universiteit in Taiwan. Tevens was ze lesgever in het ingenieursdepartement (TCMT College 2008-2013) en assistente bij het departement Architectuur (NCKu, 2007), (NTU 2008-2012).  Daar was ze verantwoordelijk voor verschillende projecten.

Doctoraatsonderzoeker sinds 2013 aan de National Taiwan Universiteit en de UGent. Haar onderzoek focust op verkeersinfrastructuur en verkeersveiligheid in een stedelijke context met de fiets. Ze is hoofdauteur van 6 publicaties op congressen of in internationale tijdschriften.

Promotor: Dirk Lauwers en Hans De Backer.

Bachelor in de stedenbouw HUST,2010), Master of Engineering in stedenbouw en ontwerp (SEU,2013).

Ze doet onderzoek naar de interactie tussen water en steden met de morpholosche transitie in het Grand Canal en de Yangtze River Delta (SEU). Haar Joint Ph.D focust op stedenbouw en water management in de Euro Delta in vergelijking met het Grand Canal and Yangtze River Delta (UGent).

Promotor: Prof. Luuk Boelens en Prof. Dong Wei
co-promotor: Prof. Renaat de Sutter.