Academic Research staff

Alda Alagic 09/331.32.60

Doet haar doctoraat ism. Fontys Hogeschool Tilburg  (60%) met als promotor Luuk Boelens & Marc Glaudemans als co-promotor.

Muhammad Aamir Basheer 09/331.32.60

Bachelor in stedelijke en regionale ontwikkeling (Lahore, Pakistan 2014). Master in mobiliteitswetenschappen aan de UHasselt (2017). Zijn master thesis ging over getrapte verplaatsingen. Welke keuzes maken reizigers.
Phd: Civiele verplaatsingen en hoe deze bepaald worden door investeringen in mobiliteit. 

Promotor: Luuk Boelens
Co-promotor: Rob van der Bijl.

Peter Davids 09/331.32.60

Hij combineerde een MSc. Ruimtelijke Planning (Wageningen UR) en een Erasmusmundus MSc. Marine Spatial Planning (IUAV Venetië, Sevilla & de Azoren). Zijn afstudeerscriptie van de WUR lichtte hij toe op de jaarlijkse conferentie van de “Council of Educators in Landscape Architecture” te Baltimore, Verenigde Staten. Met deze kennis en ervaring werkt hij inmiddels aan een promotieonderzoek over overstromingsbeheer, veerkracht en de ontwikkeling van een overstromingslabel om huizenbezitters te motiveren mee te werken aan overstromingsveiligheid in hun directe omgeving.

Promotoren : Prof. Luuk Boelens & Barbara Tempels.

Jiajia Gong 09/331.32.60

Ze is een uitwisselingsstudent aan de UGent sinds oktober 2016. Haar onderzoek richt zich op nieuwe strategieën voor het ruimtelijk beleid in enkele steden in de provincie Zhejiang (China). Ze startte haar doctoraat (Stedelijke en ruimtelijke planning) aan de Zhejiang Universiteit in 2013 waar ze haar bachelor in de ingeneurswetenschappen en ruimtelijke planning behaalde in 2013. 

Mustafa Javed 09/331.32.60

Heeft een bachelor in civiele techniek (NUST, Pakistan (2014)) waarna hij zijn master in de civiele techniek behaalde aan de UGent (2019). In zijn masterthesis probeerde hij informatie over gebouwen en die uit de sensoren  te vergelijken om er bepaalde patronen uit te halen. Hij werkte ook als planoloog bij Patrind Hydro Power in Muzaffarabad, Pakistan. 

Hij startte zijn PhD in februari 2020 aan de UGent. Zijn onderzoek gaat aardbeving management met als case study Muzaffarabad dat getroffen werd door een aardbeving in 2005.

Promotor: Greet Deruyter.

Isabelle Loris 09/331.32.60

Geograaf (VUBrussel) en bijkomende opleidingen in ruimtelijke planning (UGent) en Stedenbouw (KULeuven).
Doctoraatsonderzoeker sinds 2015 op het thema ruimtelijke aspecten van het wonen. Het doctoraatsonderzoek gebeurt samen met de KULeuven.

Promotoren: Luuk Boelens (UGent), Pascal De Decker (KULeuven).
Co-promotor: Ann Pisman (UGent)

Noaman Akbar Sheik 09/331.32.60

Hij behaalde zijn Bachelor in Civiele Techniek (2013) en zijn Master in Constructie Engineering enManagement (2016) aan de National University of Sciences and Technology (NUST), Pakistan. Zijn Master onderzoek ging over het benchmarken van de arbeidsproductiviteit. Het doel was om de arbeidsproductiviteit te beoordelen, de productiviteitsremmers te identificeren en productiviteitsverbeteringsstrategieën aan te bevelen. Op basis van de resultaten publiceerde hij ook zijn onderzoek in het tijdschrift 'Engineering'.
Hij werkte ook in de afdeling planning en projectmanagement, met de hoofdverantwoordelijkheid van voortgangsbewaking van verschillende bouwprojecten.
Hij startte zijn doctoraat aan de Universiteit Gent in 2019. Zijn huidige onderzoek gaat over de opvolging van bouwprojecten met behulp van BIM en reconstructietechnologieën.

Promotors: Groet Deruyter & Peter Veelaert.

Karim van Knippenberg 09/331.32.60

Karim van Knippenberg (1992) heeft een BSc. Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning (Wageningen Universiteit, 2015) waarbij hij tijdens zijn derde jaar bij onderzoeksbureau Alterra onderzoek deed naar burgerinitiatieven op het gebied van erfgoed. Daarna combineerde hij de opleiding MSc. Ruimtelijke Planning (Wageningen Universiteit, 2018) met de opleiding MA Heritage Studies (Vrije Universiteit Amsterdam, 2017).
Karim houdt zich bezig met vraagstukken rondom erfgoed en actief burgerschap en is dankzij de combinatie van studies in staat om ideeën over erfgoed te koppelen aan ruimtelijke vraagstukken. Tijdens zijn studie heeft hij onder andere ervaring opgedaan bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, en deelgenomen aan verschillende (internationale) projecten en workshops. Met deze kennis en ervaring begon hij zomer 2018 aan een promotieonderzoek “Open Heritage”, een door H2020 gefinancierd onderzoeksproject (2018-2022) dat zich richt op de herontwikkeling van leegstaand en onderbenut historisch erfgoed in samenspraak met lokale gemeenschappen en stakeholders.