Assistant (Academic) staff

Beitske Boonstra 09/331.32.57

Studeerde in 2005 af als stedenbouwkundige aan de Technische Universiteit Delft (faculteit Bouwkunde).  In 2009 startte zij met een promotieonderzoek (Universiteit Utrecht) naar zelforganisatie in stedelijke ontwikkeling: een internationale vergelijking tussen Nederland, Engeland en Denemarken over de interactie tussen burgerinitiatieven en het planningssysteem met als promotor Luuk Boelens. Dit werkte zij succesvol af in 2015 waarna ze sinds april 2016 werkzaam is als doctor-assistent bij de afdeling.

Shana Debrock 09/331.32.57

Shana studeerde in 2012 af als master in de stedenbouw en ruimtelijke planning aan de Ugent. Na een aantal jaar als beleidsmedewerker Omgeving op gemeentelijk en daarna Vlaams niveau startte Shana op 1 oktober 2017 als assistent in de opleiding stedenbouw en ruimtelijke planning. Daarnaast werkt ze aan een doctoraat rond ondergrondse ruimtelijke planning.

Hanne Glas

Hanne studeerde in 2013 af als Master of Science in de geomatica en de landmeetkunde aan de HoGent-UGent.  Sinds 1 mei 2014 is ze aan de slag als assistent in de opleiding Industrieel Ingenieur Landmeten aan de UGent. Daarnaast verdiept ze zich in een doctoraat omtrent Flood Risk Assessment in de SIDS (small island developing states).