Assistant (Academic) staff

Beitske Boonstra 09/331.32.57

Dr. ir. Beitske Boonstra is Doctoraal-Assistent bij AMRP. Haar onderzoek richt zich op stadmaken, burgerinitiatieven en coöperatieve vormen van stadsontwikkeling, en het effect van deze nieuwe actoren op de governance en de capaciteiten van ruimtelijke planners. Beitske behaalde haar Master in de Stedenbouw (2005, Technische Universiteit Delft) en PhD in de Ruimtelijke Planning (2015, Universiteit Utrecht). De titel van haar dissertatie is “Planning Strategies in an Age of Active Citizenship: A Post-structuralist Agenda for Self-organization in Spatial Planning", welke ingaat op de opkomst van burgerinitiatieven en het effect daarvan op ruimtelijke planning. Eerder werkte Beitske bij TNO Strategie en Beleid (2006-2016, Nederland). Momenteel werkt ze tevens als zelfstandig onderzoeker vanuit Rotterdam en is zij Bestuurslid van de Nederlands-Belgische stichting de Plandag.

Hanne Glas

Hanne studeerde in 2013 af als Master of Science in de geomatica en de landmeetkunde aan de HoGent-UGent.  Sinds 1 mei 2014 is ze aan de slag als assistent in de opleiding Industrieel Ingenieur Landmeten aan de UGent. Daarnaast verdiept ze zich in een doctoraat omtrent Flood Risk Assessment in de SIDS (small island developing states).

Annelies Staessen 09/331.32.57

Burgerlijk ingenieur – architect, optie Stadsontwerp (UGent, 2003) en Master of Architecture in Human Settlements (KULeuven, 2004). Na een aantal jaar als architect voor verschillende kantoren (360 architecten, VOLT architecten, BOB361 architecten, Bart Dehaene, dagkant architecten en NU architectuuratelier) gewerkt te hebben, was ze sinds 2012 actief als lector en begeleider van verschillende ateliers in het architectuuronderwijs (Artesis Hogeschool Antwerpen, Toegepaste Architectuur Howest). Sinds december 2017 aan de slag als academisch assistent bij AMRP. Daarnaast wil ze in haar doctoraatsstudie de cinematografische ruimte als reflectie op de reële verstedelijkte omgeving in Vlaanderen onderzoeken.

Promotoren: prof. Luuk Boelens (UGent), prof. Steven Jacobs (UGent) en Beitske Boonstra (UGent).