Assistant (Academic) staff

Beitske Boonstra 09/331.32.57

Master in Stedenbouw (2005, Technische Universiteit Delft) en PhD in Ruimtelijke Planning (2015, Universiteit Utrecht). Haar onderzoek richt zich op stadmaken, burgerinitiatieven en cooperatieve vormen van stadsontwikkeling, en het effect van deze nieuwe actoren op governance en de capaciteiten van ruimtelijke planners. Van 2006-2016 werkte Beitske als onderzoeker bij TNO Strategie en Beleid (Nederland). Vanaf 2016 is zij doctoraal-assistent bij AMRP.

Hanne Glas

Hanne studeerde in 2013 af als Master of Science in de geomatica en de landmeetkunde aan de HoGent-UGent.  Sinds 1 mei 2014 is ze aan de slag als assistent in de opleiding Industrieel Ingenieur Landmeten aan de UGent. Daarnaast verdiept ze zich in een doctoraat omtrent Flood Risk Assessment in de SIDS (small island developing states).