Assistant (Academic) staff

Tim Devos 09/331.32.57

Tim Devos is ingenieur-architect, master of Human Settlements en heeft een doctoraat in de sociale geografie. Na gewerkt te hebben als onderzoeker voor het Steunpunt Ruimte & Wonen van het departement Stedenbouw & Architectuur van de KULeuven voltooide hij zijn doctoraatsonderzoek aan het departement Sociale Geografie van de KU Leuven, met de nadruk op participatie en coproductie in stedenbouwkundige processen. Tim heeft een onderzoeksinteresse in sociaal-ruimtelijke vraagstukken, participatieve planning en de rol van de stedenbouwkundige ontwerper in een veranderend veld. Hij is mede-oprichter en manager van Endeavour, een team van architecten, stedenbouwkundigen en sociale wetenschappers dat de manier waarop we onze steden ontwerpen en plannen meer inclusief en duurzaam wil maken door middel van onderzoek en innovatie.
Tim werkt als postdoctoraal onderzoeker bij AMRP.

Hanne Glas

Hanne studeerde in 2013 af als Master of Science in de geomatica en de landmeetkunde aan de HoGent-UGent.  Sinds 1 mei 2014 is ze aan de slag als assistent in de opleiding Industrieel Ingenieur Landmeten aan de UGent. Daarnaast verdiept ze zich in een doctoraat omtrent Flood Risk Assessment in de SIDS (small island developing states).

Annelies Staessen 09/331.32.57

Burgerlijk ingenieur – architect, optie Stadsontwerp (UGent, 2003) en Master of Architecture in Human Settlements (KULeuven, 2004). Na een aantal jaar als architect voor verschillende kantoren (360 architecten, VOLT architecten, BOB361 architecten, Bart Dehaene, dagkant architecten en NU architectuuratelier) gewerkt te hebben, was ze sinds 2012 actief als lector en begeleider van verschillende ateliers in het architectuuronderwijs (Artesis Hogeschool Antwerpen, Toegepaste Architectuur Howest). Sinds december 2017 aan de slag als academisch assistent bij AMRP. Daarnaast wil ze in haar doctoraatsstudie de cinematografische ruimte als reflectie op de reële verstedelijkte omgeving in Vlaanderen onderzoeken.

Promotoren: prof. Luuk Boelens (UGent), prof. Steven Jacobs (UGent) en Beitske Boonstra (UGent).

Joachim Vercruysse 09/331.32.57

Joachim Studeerde in 2020 af als Master of Science in de industriële wetenschappen met afstudeerrichting landmeten. Zijn thesis ging over de ontwikkeling van een classificatie-index op basis van open source Sentinel-satellietbeelden in Vlaanderen. Meer bepaald ging de index op automatische basis de satellietbeelden omvormen tot een kaart met klassen “water”, “vegetatie” en “andere”.
Na het afstuderen is hij voor een periode van 1,5 jaar aan de slag gegaan als projectleider bij Antea Group, waarna hij nu actief is als assistent in de opleiding Industrieel Ingenieur Landmeten aan de UGent. Daarnaast zal hij zich richten op zijn doctoraat. 

Promotoren: prof. Greet Deruyter (UGent) en prof. Luuk Boelens (UGent)