Professional Research Staff

Tristan Claus 09/331.32.57

Tristan Claus heeft een Bachelor in de Architectuur (KULeuven, 2016) en een Master in de Stedenbouw en de Ruimtelijke Planning (KULeuven, 2018). Zijn master thesis ging over de invloed van politiek dienstbetoon op het ruimtelijk beleid in Vlaanderen (burgemeestersplanologie), wat resulteerde in een artikel in het tijdschrift Ruimte & Maatschappij. Daarnaast deed Tristan internationale ervaring op tijdens zijn vele reizen, een summerschool in Riga (Riga Technical University) en een erasmus in Lissabon (ULisboa). Hij werkt nu voor het Belgisch ESPON2020 contactpunt en URBACT contactpunt bij de AMRP UGent en als wetenschappelijk medewerker bij het Onderzoeksdepartement Architectuur van de KULeuven Faculteit Architectuur.


Tom Goosse 09/331.32.60

Tom Goosse heeft een Bachelor in Fysische Geografie (VUB, 2010) en een Master of Science in de Geografie (VUB, 2012) met een specialisatie in Terrestrische Ecosystemen en Global Change. 

Hij heeft als onderzoeker op verschillende onderzoeksprojecten gewerkt over de integratie van aardwetenschappelijke kennis in de ruimtelijke planning en over territoriale ontwikkeling ten aanzien van de klimaatsverandering. Sinds februari 2018 werkt hij aan het FRAMES-project, een Interreg North Sea Region project. Het doel van het project is de veerkracht van overstromingsgevoelige gebieden te verhogen via ruimtelijke planning en een samenwerking met de lokale gemeenschappen.

Tara Op de Beeck 09/331.32.59

Tara behaalde een master ir. architect (KULeuven, 2013) en een master stedenbouw en ruimtelijke planning (UAntwerpen, 2017). Zij heeft ontwerp ervaring opgebouwd als stagiaire bij import.export en projectmedewerker bij Blauwdruk Stedenbouw. Zij beheerst over verschillende schaalniveaus het ontwerpend onderzoek; gaande van haalbaarheidsstudies op bouwblok niveau tot grootschalige woonprojecten. Momenteel werkt ze bij het Departement Omgeving als projectmedewerker gebiedswerking. Hier werkt zij rond de Leievallei en de stadsregio Gent. Haar ervaring vanuit ontwerpbureaus en de overheid maakt dat zij met beide voeten in de praktijk staat en een ambitieuze maar gevoelige houding heeft ontwikkeld in het ontwerpen en het voeren van project-/procesregie.