Professional Research Staff

Geert Haentjens 09/331.32.57

Praktijkassistent (20%).

Architect (St.-Lucas, 1992) en gegradueerde in de stedenbouw en de ruimtelijke ordening (UG, 1995). Hij werkt bij voorkeur op het raakvlak tussen Ruimtelijke Planning, Stedenbouw en Projectontwikkeling in het complexe samenspel van factoren, ontwerp én proces, dat ruimtelijke projecten vorm geeft. Het (mee) creëren van de juiste randvoorwaarden voor een kwalitatief ruimtelijk ontwerp is daarbij de ambitie.

Giuseppe Pace 09/331.32.56

Master in de Ruimtelijke Planning. Doet sinds 1994 onderzoek in het Nationaal onderzoeks- centrum en hij doet dit sinds 2008 ook bij AMRP. Hij doet vooral onderzoek naar duurzame mobiliteit. Gedurende 2003 tot 2007 was hij ook verantwoordelijk voor de evaluatie en waarnemingen van het TEN-T programma, specifiek de organisatievragen voor grote infrastructuurwerken.