Professional Research Staff

Tom Goosse 09/331.32.60

Tom Goosse behaalde een Master of Science in Geografie aan de VUBrussel (2012) en specialiseerde zich in de integratie van geofysische kennis in de ruimtelijke planning voor de toepassing van klimaatadaptatiemaatregelen. Door zijn loopbaan heen heeft hij expertise opgebouwd in participatieve besluitvormingsprocessen. Zijn doelstelling is om de betrokkenheid van actoren te vergroten en op vormen van sociale onrechtvaardigheid een oplossing te vinden.

Hij werkt sinds februari 2018 bij de AMRP. Tot juni 2020 was hij betrokken bij het Interreg FRAMES-project. Het doel van het project was om de veerkracht van overstromingsgevoelige gebieden te verhogen via ruimtelijke planning en een samenwerking met de lokale gemeenschappen. Momenteel werkt hij voor het ESPON-TNO-programma. Hij is er verantwoordelijk voor het organiseren van bijeenkomsten (conferences, roundtables, peer learning workshops) en de uitgave van technische rapporten (territorial fiche). Het programma is gericht op het uitbreiden van ESPON wetenschappelijke kennis naar regionale stakeholders.

Tara Op de Beeck 09/331.32.59

Tara behaalde een master ir. architect (KULeuven, 2013) en een master stedenbouw en ruimtelijke planning (UAntwerpen, 2017). Zij heeft ontwerp ervaring opgebouwd als stagiaire bij import.export en projectmedewerker bij Blauwdruk Stedenbouw. Zij beheerst over verschillende schaalniveaus het ontwerpend onderzoek; gaande van haalbaarheidsstudies op bouwblok niveau tot grootschalige woonprojecten. Momenteel werkt ze bij het Departement Omgeving als projectmedewerker gebiedswerking. Hier werkt zij rond de Leievallei en de stadsregio Gent. Haar ervaring vanuit ontwerpbureaus en de overheid maakt dat zij met beide voeten in de praktijk staat en een ambitieuze maar gevoelige houding heeft ontwikkeld in het ontwerpen en het voeren van project-/procesregie.

Hanne Van Gils 09/331.32.60

Hanne is wetenschappelijk medewerker bij AMRP. Ze is verantwoordelijke voor het Europese project OpenHeritage, waarbinnen haar ervaring met stadmaken, regionale ontwikkeling, architectuur en burgerinitiatieven samenkomen. Hanne behaalde haar Master in Architectuur (2011, UAntwerpen) en Master Na Master in Human Settlements (2015, KULeuven). Ze werkte als architect en scenograaf op schaal van het gebouw, als medewerker gebiedsontwikkeling bij Departement Omgeving en als business developer bij het communicatiebureau DIFT. Wat maakt dat ze ervaring heeft met ruimtelijke ontwikkeling vanuit diverse perspectieven. Momenteel combineert ze haar werk bij de UGent met Endeavour een bureau gespecialiseerd in sociaal, ruimtelijke planning.

Lennert Verhulst 09/331.32.57

Lennert Verhulst heeft een Master’s of Sciences in de Geografie (UGent, 2020) en deed daarbij buitenlandse ervaring op tijdens een Erasmusuitwisseling in Lissabon (ULisboa, 2018-2019). Zijn thesis ging over de relatie tussen ontvolking van een historische wijk in Lissabon (Alfama) en de verandering in publieke ruimte tegen de achtergrond van toerisme gentrificatie, intensieve restauratie- en regeneratieprogramma’s en toenemende vastgoedbelegging. Zijn academische interesses lopen van gentrificatie en citizen participation tot mobiliteit en toerisme. Hij werkt momenteel als wetenschappelijke medewerker voor het Belgisch ESPON2020 contactpunt en URBACT contactpunt bij de AMRP UGent en bij de onderzoeksgroep Sociale Economische Geografie UGent (projecten CLEAR en SET+).