Professorial staff

Filip Boelaert 09/331.32.59

Gastprofessor die de vakken "Verkeerskundige aspecten van mobiliteit en infrastructuurontwerp" en "Mobiliteitsinfrastructuur en ruimte" geeft.

Luuk Boelens 09/331.32.54

Heeft meer dan 15 jaar gewerkt voor de provincie Zuid-Holland Nederland als (senior)adviseur en (adjunct) hoofd en teammanager van het Randstad Overleg Ruimtelijke Ordening. Vervolgens 5 jaar ervaring bij de Nederlandse Spoorwegen en Holland Railconsult, voordat hij zijn eigen planologisch advies bureau opzette: Urban Unlimited. Vanaf 2004 Bijzonder Hoogleraar Ruimtelijke Planning aan de Universiteit van Utrecht Nederland, President LOC AESOP 2014 en (kern)redacteur van diverse Binnen- en Buitenlandse tijdschriften.
Hoogleraar UGent.

Pascal De Decker

Studeerde Sociologie (UGent, 1981) en Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening (UGent, 1985) en maakte zijn doctoraat in de Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen (2005). Zijn werk- en onderzoekservaring betreft het domein van wonen, stedelijk en ruimtelijk beleid. Was o.a. verbonden aan Studiegroep Mens & Ruimte, de stad Gent, het kabinet van de eerste Vlaamse minister verantwoordelijk voor de steden en de Universiteit Antwerpen, de Hogeschool Gent en de Hogeschool Sint-Lucas. (Hoofd)redacteur van diverse binnen- en buitenlandse tijdschriften en lid van de Vlaamse Woonraad.

Gastprofessor.

Renaat de Sutter 09/331.32.59

Burgerlijk ingenieur bouwkunde (UGent, 1995), doctor in de hydraulica (UGent, 2000). Staat in voor beleidsgericht onderzoek en onderwijs in integraal waterbeheer, ruimte en water, klimaatverandering en sediment.

Gastprofessor integraal waterbeheer en milieubeleid.

Greet Deruyter 09/331.32.61

MSc in de Industriële Wetenschappen Bouwkunde (industrieel ingenieur bouwkunde, 1984), MSc in de Industriële Wetenschappen Landmeten (industrieel ingenieur landmeten, 1995), Doctor in de Wetenschappen, Geografie (2005).

Van 1984 tot 1992 was zij achtereenvolgens werkzaam als productieplanner, analist-programmeur en systeembeheerder in Volvo Cars Europe. Van 1993 t.e.m. 2013 was zij werkzaam aan de Hogeschool Gent.

Sedert 2007 is zij verbonden aan UGent, eerst gastprofessor en vervolgens als docent (2013) en hoofddocent (2015). 

Haar onderzoek situeert zich in het ruime domein van landmeetkunde en geomatica.

Ann Pisman 09/331.32.59

Ingenieur-architect en ruimtelijk planner. Doctor in de Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (2012). Coördinator van de onderzoekscluster ‘Ruimtelijke planning en ruimtelijk ontwerp’ binnen AMRP.

Gastprofessor ruimtelijk beleid.

Rob Van der Bijl 09/331.32.59

Van der Bijl is stedebouwkundige, onafhankelijk onderzoeker/adviseur en expert mobiliteit (bv. Light rail). Zijn in Amsterdam (Nederland) gevestigde praktijk is bekend om de innovatieve benadering van onderzoek en ontwerp. Zijn internationale projecten worden gekarakteriseerd door een multidisciplinaire benadering op de doorsneden van stedebouw, vervoer, cultuur en technologie. Van der Bijl verkreeg zijn ingenieursgraad en doctorstitel aan de Technische Universiteit van Delft (Nederland). Recente projecten omvatten toepassing van ‘transit oriented development’ (TOD), alsmede uitwerkingen van de relatie tussen mobiliteit en ruimte. Van der Bijl past internationaal zijn grondige kennis toe van het Nederlandse fietsen.
Gastprofessor mobiliteit en ruimte.