Lopend Gefinaliseerd

MoRO stichting

De MoRO Stichting heeft als doelstelling het bevorderen van kennis van de interactie tussen mobiliteit & ruimtelijke ontwikkeling. De stichting wil de ontwikkeling…

Prijsuitreiking Stichting Mobiliteit en Ruimtelijke Ontwikkeling (MORO) - 11 december 2014

Na afloop van de IDM-studiedag werd voor het eerst de MORO prijzen uitgedeeld door Vlaams minister Joke Schauvliege: Prijs met de waarde van € 2.000…

SBO-PLUS

AMRP draagt bij aan het deelpakket Governance van het SIP-SBO+ project met betrekking tot een duurzaam toekomstperspectief van Logistiek en Mobiliteit in…

IDM: instituut voor duurzame mobiliteit

Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IDM) is opgericht om de wetenschappelijke expertise van verschillende onderzoeksgroepen verspreid over verschillende…

E-mobility NSR: Electrische mobiliteitsnetwerk

Dit project wil informatie verzamelen om het beleid te ondersteunen in verband met e-mobiliteit. Wat zijn de problemen en noden in de infrastructuur, logistiek…

Steunpunt voor Beleidsrelevant onderzoek Mobiliteit en Openbare Werken, Spoor Verkeersveiligheid

 Het Steunpunt Mobiliteit & Openbare Werken bestaat uit twee thematische sporen: “Goederenstromen” en “Verkeersveiligheid”. De Steunpunten…

MOVE

Onderzoekers van de UGent starten een proefproject rond het monitoren van groepen en groepsgedrag. Het MOVE-project gebruikt nieuwe software die op mobiele…