Lopend Gefinaliseerd

ESPON Belgian contact point

Het contactpunt voor het ESPON 2020-samenwerkingsprogramma wordt verzorgd door drie partners die de Belgische gewesten vertegenwoordigen: de UGent (AMRP,…

Prijsuitreiking Stichting Mobiliteit en Ruimtelijke Ontwikkeling (MORO) - 11 december 2014

Na afloop van de IDM-studiedag werd voor het eerst de MORO prijzen uitgedeeld door Vlaams minister Joke Schauvliege: Prijs met de waarde van € 2.000…

Steunpunt Ruimte

Samen met de KULeuven en de UAntwerpen is AMRP-UGent de belangrijkste aanjager voor zogenoemde Ruimtelijke Living Labs. In deze ‘Living Labs’ werken…

Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek Ruimte en Wonen

Opdrachtgever: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed (RWO)Periode: 2007-2011 Het…