E-mobility NSR: Electrische mobiliteitsnetwerk

  • Dit project wil informatie verzamelen om het beleid te ondersteunen in verband met e-mobiliteit. Wat zijn de problemen en noden in de infrastructuur, logistiek en hoe kan het opladen onderweg het beste gebeuren? Het moet een langetermijn visie bieden voor locale en regionale overheden en andere belanghebbenden. 
  • Opdrachtgever: Interreg IVB Noordzee regio
  • Onderzoeksprogramma: Europees regionaal ontwikkelingsfonds
  • Periode: 2011 - 2014
  • AMRP/IDM is verantwoordelijk voor werkpakket 5 van het project
  • website: http://e-mobility-nsr.eu/
  • Medewerkers AMRP/IDM: prof. dr. Sidharta Gautama, Giuseppe Pace, Johan De Mol, Rik Bellens, Roel Huybrechts, Ivana Šemanjski