FWO Smart Urban Futures project: Floodlabel

Project Floodlabel (voluit: “ Floodlabel: A smart tool for governance towards flood-resilient cities”) is een samenwerking tussen Universiteit Gent, Universiteit Utrecht & BOKU in Wenen. 

Het project streeft naar een verbetering van de veerkracht van steden bij overstromingen. Terwijl op stadsniveau al maatregelen genomen worden om de impact van overstromingen te reduceren, zijn huiseigenaren zich onvoldoende bewust van de maatregelen die zij kunnen nemen. Hiervoor ontwikkelen de drie universiteiten gezamenlijk het Floodlabel. Het label streeft moet bijdragen aan de bewustwording rondom overstromingsrisico’s onder huiseigenaren en bewoners. Het Floodlabel probeert deze groep te informeren en te motiveren om zelf actie te ondernemen op in en rondom hun huis. Het onderzoek gebruikt ‘living labs’ in de drie projectlanden om het Floodlabel in praktijk te testen in drie fases van het onderzoek. 

Universiteit Gent is verantwoordelijk voor het ontwerpen van slimme ‘governance arrangements’ voor de implementatie van het Floodlabel. In de living labs zullen triggermechanismen en randvoorwaarden voor de implementatie verkend worden. De Belgische cases zijn gesitueerd in het Dender- en Zennebekken. Samen met huiseigenaren, markt en lokale overheden test het onderzoek hoe het Floodlabel bijdraagt aan de veerkracht tegen overstromingen.

Contactpersonen bij AMRP zijn Peter Davids & dr. Barbara Tempels.