MUSICAL: multifunctionaliteit en lokale identiteit als paradigma’s voor een duurzame en competitieve landbouw

  • De modernisering van de landbouw maakt het moeilijker om in gele, groene en blauwe diensten te voorzien. Het hoofddoel van dit project is daarom te onderzoeken wat regionale identiteit betekent, hoe landbouw hiertoe bijdraagt en of dit concept een manier kan zijn om de landbouw competitiever te maken. Binnen dit project onderzoekt AMRP de ruimere sociale context waarbinnen regionale identiteiten ontstaan en het draagvlak voor diverse alternatieve financieringsmechanismen voor multifunctionele landbouw.
  • Opdrachtgever: Federaal Wetenschapsbeleid
  • Periode: 15/01/2007 – 31/03/2011 
  • Dit is het eindrapport.
  • Medewerkers AMRP: Roeland Cappon, dr. Hans Leinfelder, prof. dr. em. Georges Allaert