Steunpunt voor Beleidsrelevant onderzoek Mobiliteit en Openbare Werken, Spoor Verkeersveiligheid

 •  Het Steunpunt Mobiliteit & Openbare Werken bestaat uit twee thematische sporen: “Goederenstromen” en “Verkeersveiligheid”. De Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek ondersteunen de Vlaamse overheid door beleidsondersteunend onderzoek uit te voeren rond prioritaire beleidsthema’s. De specifieke doelstellingen kunnen als volgt omschreven worden: 
  • Gegevensverzameling
  • korte termijnonderzoek rond diverse beleidsvragen
  • meer fundamenteel wetenschappelijk onderzoek inzake verkeersveiligheid 
 • AMRP/IDM is betrokken bij volgende onderzoekslijnen: 
  • Onderzoekslijn 2 – Infrastructuur (Onderzoeksnetwerk ‘aanpak gevaarlijke punten’)
  • Onderzoekslijn 4 – Innovatie en ICT voor een veiligere mobiliteit (Opvolgen en analyseren van de ITS-ontwikkelingen met effecten naar verkeersveiligheid) 
  • Onderzoekslijn 8.1 – Duurzame mobiliteit: ruimtelijke ontwikkeling, verkeer, geluidshinder en impact op de leefbaarheid (Ontwikkeling methodiek om verkeersleefbaarheid objectief meetbaar te maken)
  • Onderzoekslijn 8.2 – Duurzame mobiliteit: relatie snelheid en milieu-impact, speed management en snelheidsgedrag (Onderzoek naar duurzaam wagengebruik en duurzame verkeersmaatregelen in relatie tot snelheid)
  • Onderzoekslijn 8.4 – Duurzame mobiliteit: verkeersmanagement en milieu (Implementatie emissiemodellering in verkeersmanagement) 
 • Opdrachtgever: Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken
 • Periode: 2007 – 2011
 • Meer info: www.steunpuntmowverkeersveiligheid.be/nl
 • Medewerkers AMRP: ir. Dominique Gillis, Johan De Mol, Sven Vlassenroot, Koen De Baets, prof. ir. Dirk Lauwers, prof. dr. em. Georges Allaert